Sairasta fiksusti

Keskeistä on ennalta ehkäisevät ja työhyvinvointia tukevat työelämän käytännöt

Työkyvyttömyyden ehkäisyssä tärkeitä seikkoja ovat ennalta ehkäisevät ja työhyvinvointia tukevat työelämän käytännöt sekä oikea-aikainen hoito ja kuntoutus. Jos sairauspoissaolosi uhkaavat pitkittyä, selvitä mahdollisuutesi palata takaisin töihin. Ole aktiivisesti yhteydessä työterveyshuoltoon, työnantajaan sekä Kelaan ja työeläkeyhtiöön tai -laitokseen, jossa olet vakuutettuna

 

 

Osasairauspäiväraha

Työkykyneuvonta

Ammatillinen kuntoutus auttaa

Työeläkekuntoutus

Sairauspäiväraha