Työpaikkailmoituksen analysoiminen

Tällä työkalulla voit analysoida ja jäsentää osaamistasi suhteessa avoinna olevaan tehtävään.

Kun olet laatimassa hakemusta vastaukseksi yrityksen tai rekrytointiyrityksen työpaikkailmoitukseen, hakemuksen tulisi pureutua tarkasti avoimen tehtävän vaatimuksiin sekä antaa vastine kaikelle mitä vaaditaan - ja ehkä vähän enemmänkin, jokin lisäarvo.

Oleellista on myös kertoa omasta motivaatiosta juuri k.o. yritykseen ja tehtävään sekä omasta tuloksellisuudesta aiemmissa tehtävissä.

Sinun kannattaakin selvittää mahdollisimman perusteellisesti ja monien tietolähteiden avulla tehtävän sisältö ja valintaan vaikuttavat tekijät ja kertoa, miten itse työntekijänä vastaat esitettyjä toiveita.

Hakemuksen laadinnan avuksi voit tehdä itsellesi konkreettisen taulukon, johon listaat tehtävän vaatimukset ja sen, mitä itselläsi on tarjota kuhunkin vaatimukseen vastineeksi. Kun tämän listan kirjoittaa auki, hakemuksen sisältö on jo pitkälti koossa.

Voit ladata tällaisen taulukon itsellesi alla olevasta linkistä

Työpaikkailmoituksen analyysityökalu