Erilaiset hakemukset erilaisiin tarkoituksiin

Räätälöinti on hakemuksen teossa a ja o. Mieti hakemuksen tarkoitus ja vastaanottaja hyvin

Hakemusta kirjoitettaessa on hyvä ottaa huomioon käyttötarkoitus.

Vaikka perustavoite on kaikenlaisissa hakemuksissa yhteinen - osoittaa soveltuvuutesi tehtävään ja herättää lukijan kiinnostus - silti esimerkiksi suorahakukonsultille lähettämäsi hakemus voi olla toteutukseltaan jonkin verran erilainen kuin se, joka lähetetään lehdessä olleeseen ilmoitukseen avoimesta paikasta.

Tuloksellisuutesi ja aikaansaavuutesi?

Työnantajan tavoite on rekrytoida organisaatioon aikaansaava henkilö, joka kykenee suoriutumaan tehtävästä hyvin. Sen vuoksi kaikissa työnhaku-dokumenteissa on oleellista osoittaa, että kykenet hoitamaan annetut tehtävät ja saat aikaan tuloksia.

Tuo siis hakemuksessasi esille

  • millaisia asioita olet tehnyt,
  • tai mitä olet kehittänyt,
  • tai mitä muutoksia olet ajanut,

joiden tuloksena asiaintila on parantunut.

Hakemus vastauksena työpaikkailmoitukseen

Kun olet laatimassa hakemusta vastaukseksi yrityksen tai rekrytointiyrityksen työpaikkailmoitukseen, hakemuksen tulisi pureutua tarkasti avoimen tehtävän vaatimuksiin sekä antaa vastine kaikelle mitä vaaditaan - ja ehkä vähän enemmänkin, jokin lisäarvo.

Oleellista on myös kertoa omasta motivaatiosta juuri k.o. yritykseen ja tehtävään sekä omasta tuloksellisuudesta tehdyissä töissä.

Hakemuksen laadinnan avuksi voi tehdä itselleen työkaluksi konkreettisen taulukon, johon listataan sekä ilmoituksessa esitetyt tehtävän vaatimukset sekä mitä itselläsi on tarjota kuhunkin työnantajan toiveeseen katteeksi. Kun tämän listan kirjoittaa auki, hakemuksen sisältö on jo pitkälti koossa.

Hakemus suorahakukonsultille

Kun lähetät CV:si suorahakukonsultille, mukaan on hyvä laittaa tavoitteitasi ja tilannettasi kuvaileva hakemus tai saatekirje.

Kerro kirjeessä tavoitteesi: millaisia tehtäviä, vastuita haet. Mikä on keskeisintä osaamistasi ja missä sitä haluat käyttää? Tästä on hyvä olla selkeä näkemys.

Voit myös kertoa tarkemmin millaisista organisaatioista, toimialoista, maantieteellisistä alueista olet erityisen kiinnostunut, tai vastaavasti mitä haluat sulkea pois. Tämä helpottaa konsultin työtä.

Erityisen tärkeää on tuoda riittävästi ja selkeästi esille omaa kykyäsi kantaa vastuuta ja saada aikaan tuloksia. Päätökset jatkokeskusteluista tapahtuvat aikaansaavuutesi  perusteella huomioiden, missä mittakaavassa työnkuvasi on ollut. Vedä näitä siis yhteen kirjeessä.

Voit myös tuoda esille motiiveja, jotka ovat saaneet sinut siirtymään työhistoriasi aikana tehtävästä toiseen. Mitä olet tavoitellut, mikä on ajanut sinua eteenpäin?

Suorahakukonsultille osoitettavassa kirjeessä voi olla vapaamuotoisempi asettelu ja sisältö kuin avoimeen tehtävään yritykseen lähetettävissä hakemuksissa. Myös esimerkiksi luetteloita tai ranskalaisia viivoja voi käyttää vapaammin.

Lisää tietoa suorahausta

Avoin hakemus

Avointa hakemusta kirjoittaessa ei ole tiedossa konkreettista avointa tehtävää tai ainakaan yritys ei ole ilmoittanut siitä julkisesti. Tällainen hakemus vastaa sisällöltään jonkin verran suorahakuun laadittavaa kirjettä. Kuitenkin omat rajaukset on hyvä jättää tässä vähemmälle.

Koska avointa tehtävää ja sen vaatimuksia ei ole tiedossasi, sinulla tulisi olla oma, erityisenkin tarkka näkemys siitä, millaiseen tehtävään yrityksessä tähtäät. Tuo se myös esille kirjeessäsi. On tärkeää, että et jätä vain yrityksen pääteltäväksi, mihin voisit kokemuksesi perusteella yrityksessä sijoittua - muutoin on vaarana, että hakemus ei johda jatkokeskusteluihin.

Olisi hyvä jos pystyisit hakemuksessa kertomaan yrityksen kannalta konkreettisia asioita, joissa voit saada tuloksia aikaan juuri heillä. Tämä edellyttää myös keskimääräistä parempia ja tarkempia tietoja k.o. yrityksestä ja mahdollisesti yrityksen toiminnan seurantaa pidemmällä aikajaksolla.

Listaa tehtävän vaatimukset vs. oma osaamisesi

Hakemuksen laadinnan avuksi voi tehdä itselleen konkreettisen taulukon, johon listataan sekä ilmoituksessa esitetyt tehtävän vaatimukset sekä mitä itselläsi on tarjota kuhunkin työnantajan toiveeseen katteeksi.

Katso lisää kohdasta Työpaikkailmoituksen analysoiminen

Asiasanat: