Miten herätän headhunterin kiinnostuksen?

Suorahaussa käytetään monenlaisia verkostoja, ja tieto lupaavasta kandidaatista voi saavuttaa konsultin yllättäviäkin kanavia pitkin.

Todennäköisyys, että suorahakukonsultti kiinnittää sinuun huomiota on sitä suurempi, mitä menestyksellisemmin ja näkyvämmin toimit.

Menestyksellisyyteen liittyy

Kompetenssi: Panosta osaamisesi kehittämiseen. Suorahakukonsultit etsivät henkilöitä, jotka ovat ansainneet mainetta osaamisestaan, joka on alan huippua tai lähellä sitä.

Johtamistaidot: Ota aktiivinen rooli hankkeissa ja osoita, että kannat myös vastuun hankkeen tuloksista.

Työtä pelkäämätön ote: Kannattaa tavoitella mainetta henkilönä, jolla on sitkeyttä, turnauskestävyyttä ja tahtoa viedä asiat loppuun asti.

Vuorovaikutustaidot: Taito olla tekemisissä muiden ihmisten kanssa on työelämän avainasioita. Suorahakukonsultit kiinnittävät huomiota kandidaatin kykyyn rakentaa kestäviä yhteistyösuhteita ja hänen kykyynsä suhtautua toisiin arvostavasti.

Älykkyys ja harkintakyky: Nämä kaksi yhdistettynä talonpoikaisjärkeen ovat kysytty yhdistelmä. Myös hyödyn ja kustannusten välinen järkevä suhde eli taloudellisen toiminnan osaaminen on tärkeää.. 

Tavoitteellisuus ja kunnianhimo: Headhunter on kiinnostunut henkilöistä, jotka osaavat asettaa kokonaisuuden kannalta hyvin määriteltyjä tavoitteita ja jotka satsaavat siihen, että tavoitteet saavutetaan.

Ammatilliseen näkyvyyteen liittyy

Verkottuminen: Omaa kontaktipintaa on hyvä rakentaa aktiivisesti. Yhteyksiä kannattaa pitää yllä, jotta  verkosto pysyy toimivana. Verkostossa tehdään palveluksia ja saadaan vastapalveluksia.

Kirjallinen esilläolo: Kirjoittaminen on usein tehokas keino saada tunnettuutta alan osaajana. Artikkelit, kirjoitukset ja blogitekstit saattavat levitä varsin laajalle lukijakunnalle, esimerkiksi jos ne julkaistaan sähköisesti omalla kotisivulla tai muualla verkossa. Kannattaa myös ottaa hyöty irti sosiaalisesta mediasta tässä suhteessa.

Uutisointi: Esilläolo yrityksen vuosikertomuksessa tai uutinen merkittävästä saavutuksesta työssä tai nimityksestä uuteen tehtävään tarjoaa suorahakukonsultille löytämisen väylän.

Toimivat yhteystiedot: Varmista, että headhunter pystyy käytännössä tavoittamaan sinut halutessaan: tarkista, että yhteystietosi erilaisissa rekistereissä ovat ajan tasalla ja myös riittävän tarkat, jotta et sekoittuisi johonkuhun toiseen samannimiseen henkilöön.

Puhetilanteet: Puhuminen tilaisuuksissa ja seminaareissa on hyvä kanava oman osaamisen esille tuomiseen. Jos sinua pyydetään puhujaksi, mieti vastaustasi pyyntöön myös tästä näkökulmasta.

Ammatilliset ja muut aktiviteetit: Erilaiset ammatilliset aktiviteetit oman työn ulkopuolella, omaan toimialaan liittyvissä yhdistyksissä, kerhoissa ja alumnitoiminnassa, tarjoavat mahdollisuuden päästä esille ja antavat tilaisuuden rakentaa uusia, arvokkaita kontakteja.

Jos tavoitteenasi on uuden tehtävän löytäminen suorahaun avulla, on tärkeää pyrkiä toimimaan pitkällä jänteelläkin yhdenmukaisella ja professionaalilla tavalla niin työssä kuin työn ulkopuolellakin.