Työttömänä opiskelu

Osaamisen kasvattaminen saattaa olla avain työpaikan löytymiselle.

Työttömyysjaksot ovat yleistyneet osana korkeasti koulutettujen työuraa. Työvoimakoulutuksen aikana voit saada työttömyysetuutta. Koulutusten avulla voi kehittää omaa osaamista ja edesauttaa uuden työpaikan löytymistä:

Työvoimakoulutukset

Erityisen hyödyllisiä saattavat ne olla ne koulutukset, joissa on mahdollisuus tehdä työnantajalle harjoittelujakso tai projektityö. Saat työkokemusta ja kasvatat ammatillista verkostoasi.
Koulutuksen avulla voit myös suunnata urasi ja osaamisesi uudelleen. Työvoimakoulutustarjontaa kannattaa seurata. F.E.C.-koulutukset on suunnattu erityisesti akateemisille.

Omaehtoinen opiskelu työttömyysetuudella

Opintosuunnitelma omaehtoisiin opintoihin hyväksytetään TE-toimistossa. On oleellista perustella miten kouluttautuminen edistää työllistymistä. Työttömyysaikana on kannatettavaa kehittää omaa osaamistaan.

"Osaamisen kehittäminen auttoi minua löytämään uuden työpaikan"

Kysely työttömille, TEK