Opintojen rahoitus

Täydennyskoulutukselle on useita rahoitusmuotoja riippuen työelämätilanteestasi.

Palkansaajana voi hakea aikuiskoulutustukea kokopäiväisiin tai osa-aikaisiin opintoihin. Tuen maksaa Koulutusrahasto. Myös yrittäjä voi hakea tukea.

Aikuiskoulutustuki

Apurahoja ja stipendejä voit hakea esimerkiksi näiltä tahoilta: Pohjola-Norden, Suomen Akatemian tutkimusrahoitus, Suomen kulttuurirahaston apurahat.

Fullbright-apurahat on tarjolla asiantuntijoille, tutkijoille ja opiskelijoille.

"Täydennyskoulutus on investointi osaamiseen"

Asiantuntija

 

Asiasanat: