Osaaminen ja ammattitaito

Osaamisen kehittämiseen kannattaa panostaa. Osaamista voi kehittää töiden ohella, opinto- tai vuorotteluvapaalla tai työttömyyden aikana.

Valmistumisen jälkeinen työura kestää noin 40 vuotta. Ammatillisen osaamisen kehittäminen ja ylläpitäminen sen aikana on välttämätöntä. Työn kautta oppinen on TEKin tutkimusten mukaan jäsenille yleisin ja mieleisin tapa kehittää osaamista. Kehittämisen muotoja on kuitenkin monia.

  • Työstä oppiminen
  • Lukeminen
  • Verkostoissa toiminen
  • Keskustelu, osaamisen jakaminen, sparraaminen
  • Täydennyskoulutus: lyhyet kurssit ja pitkät ohjelmat
  • Seminaarit, työpajat, konferenssit, tapahtumat
  • Jatko-opinnot
  • Mentorointi

Työuran aikana kannattaa pysähtyä välillä miettimään, mistä osista oma ammattitaito muodostuu. Työn kautta kertyvä osaaminen, aikaansaannokset ja saavutukset otetaan liian usein itsestäänselvyyksinä, eikä niitä itse oivalleta tai osata arvostaa. Työnhakutilanteissa on oleellista osata kertoa osaamisesta.

Lisätietoja

OPINTOJEN RAHOITUS - rahoitusmuodot täydennyskoulutukseen

OPISKELU TYÖTTÖMÄNÄ - työvoimakoulutukset ja omaehtoinen opiskelu 

TÄYDENNYSKOULUTUKSIA - vaihtoehtoja täydennyskoulutukseen

VERKKO-OPINTOJA - vaihtoehtoja opintoihin

WEBINAARIT - tallenteet ja materiaalit

Jos haluat keskustella asiantuntijan kanssa osaamisen kehittämisestä, niin varaa aika henkilökohtaiseen uravalmennukseen.