Osaaminen ja ammattitaito

Osaamisen kehittämiseen kannattaa panostaa. Osaamista voi kehittää töiden ohella, opinto- tai vuorotteluvapaalla tai työttömyyden aikana.

Omaa ammatillista osaamista kannattaa kehittää ja ylläpitää työuran aikana. Kehittämisen muotoja on tarjolla monia aina työssä oppimisesta mentorointiin, tapahtumiin ja pidempiin koulutuksiin.

Työuran aikana kannattaa pysähtyä välillä miettimään, mistä osista oma ammattitaito muodostuu. Työn kautta kertyvä osaaminen, aikaansaannokset ja saavutukset otetaan liian usein itsestäänselvyyksinä, eikä niitä itse oivalleta tai osata arvostaa. Samalla voi pohtia, mihin suuntaan omaa ammattitaitoaan haluaisi kehittää. 

Täydennyskoulutuksia

Vaihtoehtoja täydennyskoulutukseen voi löytää yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen perustutkintotarjonnasta tai avoimesta koulutuksesta tai kesäyliopistoista.

Eri oppilaitosten koulutustarjontaan pääset tutustumaan muun muassa näiden linkkien kautta: 

Täydennyskoulutus.fi
Opintopolku.fi
Yliopistojen hakijapalveluiden yhteystiedot
Koulutus.fi
Kansainvälisiä kielikokeita ja -tutkintoja

Verkkokoulutuksia

Yliopistot ja koulutusyritykset tarjoavat sekä maksuttomia että maksullisia verkko-opintoja. Tarjontaa on myös monista kansainvälisistä huippuyliopistoista. 

Verkkokoulutuksia löydät muun muassa näiden linkkien kautta: 

Työttömänä opiskelu

Työttömyysjaksot ovat yleistyneet osana korkeasti koulutettujen työuraa. Osaamisen kasvattaminen saattaa olla avain työpaikan löytymiselle.

Työvoimakoulutuksen aikana voit saada työttömyysetuutta. Koulutusten avulla voi kehittää omaa osaamista ja edesauttaa uuden työpaikan löytymistä. Erityisen hyödyllisiä voivat olla ne koulutukset, joissa on mahdollisuus tehdä työnantajalle harjoittelujakso tai projektityö, jolloin saat uutta työkokemusta ja kasvatat ammatillista verkostoasi.

Voit myös suorittaa omaehtoisia opintoja. Koulutuspalvelut tuottaa oppilaitos ja etuuden maksaa Kela tai työttömyyskassa.