EWC perustaminen ja kokemuksia

TEK panostaa vahvasti EWC-toimintaan ja ylempien toimihenkilöiden edunvalvontaan Euroopassa. Vaikutamme muun muassa direktiivien ja lakien valmisteluun, ja olemme mukana yritysten EWC-toiminnassa.

Yhteistoiminnasta tehdään sopimus. Siinä johto ja yritysneuvosto neuvottelevat yhteiset pelisäännöt. Henkilöstöä edustaa neuvotteluissa erityinen neuvotteluelin, SNB.

Yritysneuvosto koostuu henkilöstön edustajista, jotka on valittu joka EU/ETA-maasta, joissa yrityksellä on työntekijöitä. EWC-edustajilla on samankaltaiset oikeudet ja velvollisuudet kuin luottamusmiehellä ja työsuojeluvaltuutetulla kunkin maan lain mukaan.

Kokemuksia EWC-toiminnasta:

Marko Honkalampi, EWC edustaja, Nokia Oyj:

"Olen ollut Nokian Eurofoorumin edustaja kaksi vuotta, joissa olen päässyt vaihtamaan mielipiteitä myös pääjohtajan kanssa. Lisäksi jokaisessa EWC-kokouksessa on  käynyt puhumassa useita muitakin puhujia. Puheiden taso on ollut erinomainen ja puhujat ovat osanneet asiansa.

EWC-kokouksissa olen saanut uusia työkavereita eri puolilta Eurooppaa. Olen nähnyt muutoksen vaikutuksia konkreettisemmin ja oppinut sitä kautta suhteuttamaan asioita.

Uutta kohden mennään, elektroniikka-alalla on tuulista, eikä tulevaisuutta näe kunnolla. Foorumi missä luodaan keskusteluyhteys yrityksen johdon ja työntekijöiden edustajien kanssa auttaa selviämään vaikeammistakin ajoista paremmin."

Tuula Aaltola, Nokia:

"EWC-edustajana olen päässyt keskustelemaan suoraan yrityksen ylimmän johdon kanssa. He ovat vastanneet kysymyksiini avoimesti.

Tärkein anti itselleni on kuitenkin ollut verkottuminen kollegojen kanssa yli 20 Euroopan eri maassa. Olen oppinut eri maiden käytännöistä ja saanut uuden perspektiivin yrityksen asioihin. Keskinäinen yhteistyö ja tuki on todella motivoivaa.

EWC ei liene vaikuttanut yritykseen toistaiseksi juurikaan. Yritys ei kuule meitä riittävän paljon etukäteen kun muutoksista päätetään."

Lue juttu Nokia Siemen Networksin yritysneuvostosta TEK-verkkolehdestä.

Aimo Leskelä, Microsoft:

"Olen ollut töissä Nokia-konsernin eri yrityksissä Salossa yli 27 vuotta vuodesta 1985 alkaen. Oman varsinaisen työtehtävän ohella olen toiminut työpaikan ylempien toimihenkilöiden luottamushenkilönä viimeiset 20 vuotta.

Vuosina 1995-1996 Nokiassa neuvoteltiin henkilöstön edustajien ja työnantajan kesken tavasta, jolla EWC direktiiviä tullaan soveltamaan Nokiassa. Itse tulin ylempien toimihenkilöiden edustajana mukaan näihin neuvotteluihin alkuvuodesta 1996. Suomen henkilöstöä neuvotteluissa edusti neljä luottamushenkilöä, kaksi Metalliliitosta, yksi silloisesta Teknisten liitosta ja yksi YTN:stä. Myös ammattiliittojen (Metalliliitto, Teknisten liitto ja YTN) edustajat olivat tiiviisti mukana luottamushenkilöiden taustatukena neuvotteluprosessin aikana.

Neuvottelussa päätettiin toteuttaa EWC-direktiivin vaatimukset sopimusperusteisesti ja EWC-neuvotteluryhmä laati luonnoksen EWC sopimuksesta. Sopimuksessa Nokian EWC-toiminta ristittiin EuroForum’ksi. EuroForum sopimus hyväksyttiin pienin muutoksin ja allekirjoitettiin Nokian ensimmäisessä EWC-kokouksessa toukokuussa 1996 Espoon Hanasaaressa. Perustavassa kokouksessa oli 30 henkilöstön edustajaa kuudesta Europpan maasta.

EuroForumin perustamisen jälkeen olin Suomen henkilöstöedustajana kokouksissa neljä kaksivuotiskautta eli vuodesta 1996 vuoteen 2003. Vuosina 1997-1999 olin EuroForum kokousten valmistelutyöryhmän puheenjohtajana suunnittelemassa vuosittaisten EuroForum-kokousten ohjelmia ja aiheita.

Henkilöstöedustajat esittivät EuroForum-sopimuksen päivittämistä vuoden 2001 kokouksessa. Uusittu sopimus esiteltiin ja allekirjoitettiin vuoden 2002 kesäkuun kokouksessa Helsingissä. Merkittävimmät muutokset uudessa EuroForum-sopimuksessa olivat vuosittaisten kokouskertojen lukumäärän lisääminen yhdestä kahteen ja valmistelutyöryhmän roolin selkeyttäminen."

Yritysneuvostossa kuullaan henkilöstöä asioista, joita yrityksessä on tapahtumassa tai joita suunnitellaan.

Asiasanat: