Yhteistyötä palkansaajajärjestöissä

Teollisuuden Palkansaajien Yhteistoimintaryhmä YTR

Suomessa Yhteistoimintaryhmä (YTR) koordinoi ja tukee EWC-toimintaa. YTR on kirjoittanut direktiiviin ja lainsäädäntöön perustuvan EWC-oppaan ja tehnyt mallisopimuksen. Englanninkielinen opas ja englannikielinen mallisopimus ovat myös vapaasti käytettävissä.

YTR järjestää vuosittain useita seminaareja ja koulutuksia. Yhteistoimintaryhmä tarjoaa kullekin yritykselle omat neuvonantajat tai koordinaattorit avuksi EWC-neuvotteluihin ja -toimintaan.

Kansainväliset sihteeristöt

Suomalaiset ammattijärjestöt, TEK mukaan lukien, tekevät yhteistyötä kansainvälisten sihteeristöjen kanssa ja vaikuttavat niiden työhön.

Nordic IN – Pohjoismaiden Teollisuustyöntekijät

Nordic IN on pohjoismainen teollisuuden alan liittojen yhteistyöelin. Nordic IN vaikuttaa vahvasti sekä Euroopassa että maailmalla. Se edustaa noin 1,1 miljoonaa teollisuuden työntekijää.

Euroopan teollisuustyöntekijät

Euroopan teollisuustyöntekijät ovat yhdistyneet ja vuonna 2012 perustettiin IndustriALL – Europe Trade Union. Lisäksi TEK on mukana myös UNIn toiminnassa. Nämä kaikki ovat mukana EWC-toiminnassa ja edesauttavat ylikansallista yhteydenpitoa liittoihin eri maissa. Sihteeristöt myös auttavat nimeämään sopivat asiantuntijat ja koordinaattorit EWC-toiminnan piirissä oleviin yrityksiin.

Asiasanat: