Töissä yt:iden jälkeen

Mitä työntekijän kannattaa tehdä tässä vaiheessa?

Muuttuivatko työsuhteessasi sovellettavat työehdot? Jos, niin miten? Selvitä tämä yhdessä henkilöstöedustajasi kanssa.

Jos sinulle tarjotaan uutta työsopimusta, varmistu että ehdoissa ei tapahdu heikennyksiä.
Säilyivätkö pääasialliset työtehtäväsi ennallaan vai muuttuiko tehtävänkuvasi vaativammaksi tai monipuolisemmaksi? Mikäli selviä muutoksia tapahtui, näkyvätkö ne palkassasi ja onko ne kirjattu tehtävänkuvaasi?

Jos koet että yt-neuvottelun myötä on vaikeaa enää motivoitua työskentelemään nykyisen työnantajan palveluksessa voit hakea apua uusien mahdollisuuksien kartoittamiseen TEKin Urapalveluista

Jos yt-neuvottelut käytiin vain tätä tarkoitusta valitun yt-edustajan kanssa, olisi hyvä valita pysyvä henkilöstöedustaja, joka toimii työehtosopimuksen mukaisena luottamusmiehenä tai työsopimuslain mukaisena luottamusvaltuutettuna. Tämä henkilöstöedustaja neuvottelee jatkossa työnantajan kanssa kaikista yhteistoimintalain ja mahdollisen työehtosopimuksen mukaisista asioista.