Toimeksiantosopimusopas

Opas on suunnattu etenkin aloitteleville yrittäjille ja pienimuotoista toimintaa harjoittaville. Oppaaseen on koottu kattavasti yleistä tietoa toimeksiantosopimuksista sekä joukko yleisimpiä sopimusehtoja yritysten välisten palveluiden myymiseen.

Yksi tärkeimmistä yrittäjän tekemistä sopimuksista on toimeksiantosopimus. Toimeksiantosopimus tarkoittaa toimeksiantajan ja toimeksisaajan välistä sopimusta siitä, mitä toimeksiantoon sisältyy ja millä ehdoin toimeksiantosuhteessa toimitaan. Sopimus voi koskea esimerkiksi asiantuntijapalvelun ostamista.

Huolellisesti laaditulla sopimuksella voit ennaltaehkäistä erimielisyyksien syntymistä.

Opas on suunnattu etenkin aloitteleville yrittäjille ja pienimuotoista toimintaa harjoittaville. Oppaaseen on koottu kattavasti yleistä tietoa toimeksiantosopimuksista sekä joukko yleisimpiä sopimusehtoja yritysten välisten palveluiden myymiseen.


 

Asiasanat: