TFiFarna

Det svenska språket bör beaktas inom TEKs bevakningsområden och svenskspråkig teknisk utbildning främjas.

TFiFarna – Valprogram 2020

Svenska språket inom TEK

Det svenska språket bör beaktas inom TEKs bevakningsområden och svenskspråkig teknisk utbildning främjas.

Företagsamhet lyfter Finland

Allt fler innovationer skapas i små och medelstora företag.

Välmående – en resurs för individer och arbetsgivare

TEK bör vidareutveckla sin roll som tankeledare för välmående i arbetslivet.

Förändring i hur vi arbetar

I och med ökande takt av ändring i omgivande världen, har vi även nya möjligheter för personlig tillväxt.

Läs mer om TEKs fullmäktigeval på val.tek.fi