TEKin vihreät

Ihmisläheisen teknologian ja kestävän työelämän puolesta.

TEKin vihreille tärkeitä arvoja ovat ilmastonmuutoksen torjunta, luonnon monimuotoisuus, tasa-arvo, yhdenvertaisuus ja koulutus sekä tieteen ja teknologian edistäminen yhteiskunnassa.

Ihmisläheisen teknologian ja kestävän työelämän puolesta:

  • Tekniikan osaajien, digitalisaation ja vihreän teknologian avulla voimme voimme löytää ratkaisuja polttaviin kysymyksiin, kuten ilmastonmuutoksen torjuntaan, ja luoda uutta kestävämpää työtä ja hyvinvointia.

  • Tarvitsemme panostuksia hyvinvointiin ja jatkuvaan oppimiseen, jotta asiantuntijamme voivat paremmin ja pystyvät luomaan uutta.

  • Teknologian hyödyntäminen mahdollistaa työn tuottavuuden lisäämisen ja työajan lyhentämisen.

  • Työelämä on tasa-arvoinen ja yhdenvertainen. Perhevapaauudistus on saatava maaliin tällä hallituskaudella. 

  • Etätyömahdollisuuksien parantaminen, joustava työaika, korvaus ylitöistä ja matkustamisesta lepoajalla edistävät työn ja muun elämän tasapainoa.

  • Panostuksia koulutuksen ja tutkimuksen laatuun ja rahoitukseen. Valtion tutkimus-, innovaatio- ja kehitystoiminnan menojen osuus 4 % bruttokansantuotteesta. 

  • Korkeakoulutuksen tulee olla jatkossakin maksutonta.

  • Perustulo mahdollistaa opiskelun, työssäkäynnin ja yrittäjyyden joustavan yhdistämisen.

  • Edistämme pienyrittäjien ja itsensätyöllistäjien mahdollisuuksia ajamalla myös muutoksia verotukseen ja vakuutusturvaan.

Lue lisää TEKin valtuustovaaleista osoitteessa vaalit.tek.fi.