Keskusta

Keskustan TEK on muun muassa vahva edunvalvoja, työelämän aktiivinen uudistaja sekä koulutuksen ja osaamisen kehittäjä.

Meidän TEKillä on painopisteitä, joiden avulla TEK tukee jäseniään elämän kaikissa vaiheissa

 • Vahva edunvalvonta takaa TEKin jäsenille parhaan turvan työelämän vaihtuvissa tilanteissa ja parhaan tuotos/panossuhteen jäsenmaksuille.
 • TEK uudistaa työelämää hyödyntäen täysimääräisesti tekniikan kehittymisen tarjoamat mahdollisuudet.
 • Koulutuksen ja sen tuottaman osaamisen kehittäminen kansainväliselle huipputasolle panopistealueilla on TEKin keskeisimpiä päämääriä.
 • Perhe- ja työelämän optimaalinen yhteensovittaminen parantaa elämän laatua ja luo parhaat edellytykset uusien sukupolvien tasapainoiselle kehitykselle.
 • TEK tarjoaa parhaan tuen ja tehokkaimmat työkalut työelämän muutostilanteiden hallintaan ja hyvän työelämän säilymiseen muutosten keskellä.

TEKin toiminnan painopisteet  edistävät kestävää kehitystä 

 • TEK luo jäsenelleen parhaat edellytykset yksilöllisen ja nousujohteisen urapolun luomiseen ja tukee häntä sen kaikissa vaiheissa.
 • Hyvä ja reilu työelämä mahdollistaa myös elämän laadun parantamisen ja siihen panostamisen.
 • Koulutuksen, oppimisen, ymmärryksen ja osaamisen elinikäiselle kehittämiselle avataan uusia uria yhteistyössä yritysten kanssa käyttäen hyväksi teknologian kehittymisen tarjoamat mahdollisuudet.
 • TEKin jäsenistö toimii yhteiskunnan kaikilla tasoilla ja osallistuu aktiivisesti yhteisten asioiden hoitamiseen ja niistä päättämiseen.
 • TEK on sisäistänyt tekniikan merkityksen kestävän kehityksen ja tulevaisuuden luomisessa ja juurruttaa tätä ajattelutapaa ympäröivään yhteiskuntaan.

Meidän TEK

 • TEK on vahvasti yhteisöllinen toimija, joka pitää kaikki mukana työssä paremman tulevaisuuden kehittämiseksi.
 • TEK kulkee jäsenensä rinnalla hänen kaikissa elämäntilanteissaan eikä jätä häntä koskaan yksin.
 • TEK ymmärtää perheen merkityksen työn tavoitteellisuuden taustavoimana ja toimii perheiden tukemiseksi eri elämänvaiheissa.
 • Yhteisöllisyyden merkitys TEKin toiminnassa kasvaa ja sen lisäämiseksi kehitetään uusia vetovoimaisia toimintamuotoja.
 • TEK on jäsenistönsä sparraaja, tukija ja matkasauva.

TEK TEKEE SEN!

Lue lisää TEKin valtuustovaaleista osoitteessa vaalit.tek.fi.