iTyö

iTyön tavoitteena on, että TEK palvelee jäseniään asiantuntevasti, ammattimaisesti ja hyvällä asenteella.

iTyön vaaliohjelma 2020

iTyö on jäsenten ääni

TEK on olemassa jäseniään varten, sillä te jäsenet olette TEKin ydin. iTyön tavoitteena on, että TEK palvelee jäseniään asiantuntevasti, ammattimaisesti ja hyvällä asenteella. Siksi työpaikoilta pitää löytyä tekkiläisiä luottamushenkilöitä, jotka tuntevat jäsentensä ongelmat ja tukevat heitä. TEKin tehtävä taas on varmistaa, että luottamushenkilöillä on toimintaedellytykset ja mahdollisuudet tukea edustettaviaan, niin arjen kysymyksissä kuin myös yt-rintamalla.

iTyö on etujen valvontaa

TEKin päätehtävä on jäsentensä työsuhteen ehtojen parantaminen sekä yksityisissä yrityksissä että julkisella sektorilla. Pelkkään työnantajien hyväntahtoisuuteen ei voi luottaa. Jotta talkootyöt, kuten kikyt ja omalla ajalla matkustaminen, voidaan estää nyt ja tulevaisuudessa, tarvitaan pitkäjänteistä edunvalvontatyötä. Vain sillä varmistetaan kilpailukykyinen alkupalkka, hyvän ansiokehitys ja inhimilliset työolot.

iTyön tavoite on parempi tulevaisuus meille tekniikan ammattilaisille ja koko planeetalle

Tekniikan osaamisella turvataan Suomen hyvinvointi ja kilpailukyky jatkossakin. Maapallon tulevaisuus tarvitsee teitä tekniikan ammattilaisia. Ryhmässämme on kokemusta, näkemystä ja tahtoa suunnata suomalaista tekniikan koulutusta ja teknologiapolitiikkaa oikealle uralle. Vaadimme DIA-koulutuksen voimavarojen palauttamista pohjoismaiselle tasolle. Työn tekemisen muodot muuttuvat. TEKin pitää tukea tätä muutosta ja olla edelläkävijänä uusien toimintamallien luomisessa. TEKin jäsenet tekevät töitä sujuvasti ympäri maailmaa, myös TEKin pitää kansainvälistyä ja tukea tekkiläisiä kaikkialla maailmassa. Tekniikan tekijöistä syntyy myös yrittäjiä, palavasta halusta tai jopa tahtomattaan. TEKin palveluista tulee löytyä sopiva paletti yrittäjyyden tukemiseen.

iTyön valtuustoryhmä on puoluepoliittisesti riippumaton. Ääni iTyölle on ääni parempaan työelämään.

iTyön valtuustoryhmän puheenjohtaja on Jari Nummikoski, jari.nummikoski@nokia.com

Lue lisää TEKin valtuustovaaleista osoitteessa vaalit.tek.fi.