Osaamisen kehittäminen

Työelämän muutokset haastavat organisaatioiden asiantuntijat kehitys- ja uudistustyöhön.

Tekniikan nopea ja kiihtyvä muutos edellyttää asiantuntijalta ja johtajalta kykyä reagoida digitalisaation, globalisaation ja kestävän kehityksen tuomiin haasteisiin osaamisen ylläpitämisessä ja kehittämisessä.

Osaamiseen panostaminen on välttämätöntä Suomen kilpailukyvylle. Tämä tuo myös yksilölle paineita ylläpitää ja kehittää osaamistaan, kun kaikkien ammattien ja tehtävien työnkuvat ja sisällöt muuttuvat.

Osaamisen johtaminen

Osaamisen johtaminen on keskeinen osa organisaation toiminnan suunnittelua, ja se on siksi keskeistä sekä organisaation johdossa että esimiestyössä. Yksilön kannalta keskeistä on tunnistaa oman osaamisen kehittämisen ja uudistamisen merkitys oman työmarkkinakilpailukyvyn, työhyvinvoinnin ja uratavoitteiden kannalta.

Nopeaa reagointia muutoksiin

Tulevaisuuden hyvinvointiyhteiskunnan säilyttäminen vaatii osaamisen jatkuvaa kehittämistä ja valmiutta reagoida työmarkkinoiden rakenteiden ja toimialojen muutoksiin.

Asiantuntijalla osaamisen kehittämiseen kytkeytyy työssäoppiminen ja täydennyskoulutus. On tärkeää, että tarjolla on laadukkaita ja ketteriä ratkaisuja tulevaisuuden osaamistarpeisiin. Tekniikan alan täydennyskouluttajien välinen yhteistyö on ollut selkeä vahvuus alan täydennyskoulutuksen kehittämisessä.

kysyntälähtöisyyttä rahoitusmalleihin

Oikean koulutustarjonnan saatavuuden lisäksi erityisenä haasteena osaamisen kehittämisessä ovat koulutuksen rahoitusmallit. TEKin näkemyksen mukaan aikuiskoulutuksen rahoitusmalleissa tulee lisätä kysyntälähtöisyyttä ja luoda kansalaisten henkilökohtaiset koulutustilit.

Vaikka jokaisella tekniikan ammattilaisella on vastuu oman ammattitaitonsa ylläpitämisestä, tarvitaan vahvat osaamisen kehittämisen mahdollistavat järjestelmät kuten kattava aikuiskoulutustuki. Se antaa mahdollisuuden parantaa osaamista ja kehittää näin ammattitaitoa.

Asiasanat: 
Visitor request: 
http://www.google.fi