Tekniikan yliopistokoulutuksen kehittäminen

Laadukas korkeakoulutus

Millaisia eri tapoja käytämme yliopistokoulutuksen laadun arviointiin?

"Tekniikan alan opiskelun ja tutkimuksen on oltava huippulaadukasta"

PArasta Suomelle - TEKin koulutuspoliittinen ohjelma

Mielestämme on keskeistä, että tutkinnon suorittaneet työllistyvät koulutustaan vastaaviin tehtäviin, ja heidän osaamisensa saadaan käyttöön.

Yliopistoissa on monia eri keinoja seurata koulutuksen laatua. Viimeisen vuosikymmenen aikana näitä keinoja on alettu systematisoida. Nykyisin kaikissa yliopistoissa on käytössä laatujärjestelmä, jonka ulkopuolinen taho auditoi säännöllisesti.

TEK tukee yliopistojen laatutyötä koordinoimalla vastavalmistuneiden kyselyä, jolla kerätään systemaattisesti palautetta kaikissa teknillisen yliopistokoulutuksen yksiköissä. Kysely kartoittaa muun muassa opintojen sujuvuutta, vastavalmistuneiden työllistymistä ja osaamista. Lisäksi kartoitetaan, miten koulutus vastaa odotuksiin sekä yleistä tyytyväisyyttä suoritettuun tutkintoon ja yliopiston toimintaan.

Kysely antaa yliopistoille vertailukelpoista tietoa siitä, mikä on oman koulutuksen tila verrattuna muihin yliopistoihin. Tätä työtä tukee myös kerran vuodessa järjestettävä Tekniikan yliopistokoulutusta kehittämässä -tulosseminaari sekä TEKin fasilitoimat yksikkökohtaiset tulosten purkutilaisuudet.

Laadukas koulutus on myös paljon muuta kuin osaavat vastavalmistuneet. Tutkinnoilla on osaamistavoitteet, joita tulee arvioida osana yliopiston laatujärjestelmää. TEK on mukana eurooppalaisen EUR-ACE akkreditoinnin kehittämisessä, jonka avulla jo lähes 2000 tutkinto-ohjelmaa ympäri Euroopan on saanut laatuleiman. Tällaisen ohjelman suoritettuaan voi esimerkiksi rekrytoiva työnantaja varmistua, että vastavalmistuneella on osaaminen insinööriprofession keskeisiltä alueilta, vaikka hän ei kyseistä korkeakoulua tuntisikaan.

 

Asiasanat: