Tulevaisuuden osaajat

Tulevaisuuden osaajat

Mitä hyötyä on teknillisestä korkeakoulutuksesta? Miksi siihen kannattaa panostaa?

Yksilölle

Tekniikan alan koulutus on monipuolista eikä osaaminen ei ole sidottu kieleen tai paikkaan. Tekniikan ymmärtämistä ja osaamista tarvitaan monilla aloilla, kuten

  • lääketieteelliset tutkimus- ja hoitolaitteet, lääkkeiden valmistus
  • avaruuden tutkimus, sijainti- ja paikannustiedon tuottaminen ja käyttäminen
  • laitteiden ja koneiden suunnittelu, rakentaminen, käyttäminen, tuotteiden valmistus ja kuljettaminen
  • energian tuotanto, varastointi, siirto käyttökohteisiin
  • jätehuolto, raaka-aineen kierrätys.

Yhteiskunnalle

Kansainvälisessä vertailussa Suomen raaka-aineresurssit ovat vaatimattomat eikä ilmastokaan suosi viljelyä tai matkailua. Yhteiskunnan kyky pitää huolta ihmisistä perustuu ihmisten menestymiseen. Menestys taas perustuu osaamiseen ja sen kehittämiseen.

Osaaminen, tieto ja ymmärrys ovat ainoita "raaka-aineita", joiden määrää Suomella on mahdollisuus kasvattaa riittävästi. Meillä on perinteisesti ollut taitoa luoda vankka osaamispohja koko väestö huomioiden. Tulevaisuuden haasteena on kohdistaa voimavaramme oikein. Meidän täytyy siirtää oppimistavat ja osaamisen kehittäminen nykypäivään, jotta varmistamme Suomen menestyksen jatkossakin.

Ympäristölle

Helpot vastaukset on jo löydetty ja käytetty. Monimuotoisten ongelmien ratkaiseminen edellyttää tarkempaa ja yksityiskohtaisempaa tiedon keräämistä, analysointia ja käsittelyä. Tarvitaan ennakointia ja eri järjestelmien yhteensovittamista, tarkkaa suunnittelua ja säätämistä. Ilman teknologiaa tämä ei ole mahdollista. Teknologia ei kuitenkaan yksin riitä, vaan tarvitaan taitavia ihmisiä ratkomaan näitä pulmia.

Historia osoittaa, että ihmiset vievät jätteensä lähimpään paikkaan pois silmistä ”navetan taakse tunkiolle”. Näin toimittiin, kun ihmisten määrä oli vähäinen. Nykyisellä yli 7 miljardin väestöllä tällainen toimintatapa on maailmanlaajuisesti kestämätön. Koska jäte on sekä ongelma että luonnonvarojen tuhlausta, täytyy keksiä tapoja ja kehittää menetelmiä, joilla kiertotalous saadaan luontevaksi osaksi yhteiskuntaa ja ihmisten arkipäivää.

Ilman huolellista suunnittelua ja teknisiä apuvälineitä materiaalin kierrätys aiheuttaa siinä mukana oleville ihmisille merkittävän terveysriskin (mikrobit, myrkylliset yhdisteet ja materiaalit). Tälläkin alueella tekniikan osaajalla on mahdollisuus toimia kaikkien hyväksi. Ratkaisu voi löytyä esimerkiksi kemian alueelta - ympäristön puhdistuskemikaalit, prosessit, entsyymit – tai materiaalitekniikan suunnasta - uudet materiaalit ja niiden älykäs sopeutuminen.  

Teknisillä ratkaisuilla on usein kauskantoisia vaikutuksia ympäröivään yhteiskuntaan ja ympäristöön. Tekniikan osaajat ovat siten paljon vartijoita ja heillä tulisi olla riittävä kestävän kehityksen osaaminen. Lue täältä, miten kestävän kehityksen osaamista voidaan opettaa yliopistossa, millainen on vihreä kampus ja millaisia liiketoimintamahdollsiuuksia kestävän kehityksen osaaminen mahdollistaa.