TEKin suositukset hallitusohjelmaan 2019-2023

Tavoittelemme reilua työelämää, laadukasta koulutusta ja tutkimusta.

REILU TYÖELÄMÄ

Myös korkeasti koulutetut puurtajat ansaitsevat reilut työelämän pelisäännöt. Sen ei tarvitse tarkoittaa sääntöviidakkoa.

 • Uudistetaan perhevapaajärjestelmä joustavalla ja työllisyyttä tukevalla mallilla.
 • Vahvistetaan henkilöstöedustusta kaikilla työpaikoilla. Se mahdollistaa paremman yhdessä sopimisen.
 • Työelämän järjestöt ovat keskeisessä roolissa valmisteltaessa työelämän lainsäädännön uudistuksia.

Koulutus 

Suomessa kaikkien lasten ja nuorten pitää voida opiskella niin pitkälle kuin rahkeet riittävät. Kyse on niin sivistyksestä kuin osaajapulan ratkaisusta.

 • Vahvistetaan matematiikan- ja luonnontieteellisten aineiden opetusta perus- ja toisella asteella.
 • Yliopistokoulutuksen resurssit selvään kasvuun.
 • Parannetaan täysipäiväisen opiskelun mahdollisuuksia.

Innovaatioympäristö

Hormonikierukka on eräs suomalaisista menestystuotteista, joka on helpottanut miljoonien naisten elämää. Sitä ei olisi tehty ilman vahvaa perustutkimusta ja tuotekehitystä.

 • Nostetaan TKI-toiminnan osuus bruttokansantuotteesta neljään prosenttiin vuoteen 2030 mennessä ja vahvistetaan yliopistojen ja yritysten yhteistä tutkimusta
 • Innovaatiopisteytys osaksi julkisia hankintoja.
 • Tuetaan innovaatiovetoista kasvua parantamalla kaupunkiseutujen toimintakykyä.

Osaaminen ja teknologia

Korkeaan teknologian osaamiseen perustuva vienti on hyvinvointipalveluiden paras kaveri. Suomalaisen työelämän on oltava maailman huippua, jotta osaajamme voivat keskittyä olennaiseen. Samalla voimme houkutella lisää kansainvälisiä osaajia Suomeen. 

 • Osaajien ammattitaidon uudistamiseen ja kehittämiseen luodaan osaamistili.
 • Kohdennetaan yritystuista 200 m€ tukemaan innovaatiovetoista kasvua.
 • Tuodaan yrittäjän sosiaaliturva lähemmäksi palkansaajan turvaa.