Tekniikan etiikka

Miten tehdä eettisesti hyviä ratkaisuja monimutkaisissa kysymyksissä?

 

TEKNIIKAN EETTISET KYSYMYKSET

Tekniikka on ihmisen luomaa, joten siihen liittyy myös eettisiä ja moraalisia kysymyksiä. Sen mukanaan tuomista hyödyistä huolimatta ratkaisemista vaille on myös ilmiselviä ongelmia. 

Tekniikan avulla ihmisen on mahdollista ulottaa vaikutuksensa ihmiselämän alkuhetkiin ja jopa jossain määrin lykätä väistämätöntä päättymistä. Ihmisen toiminta perustuu aina valinnoille; teen jotain tai jätän tekemättä. Mitä pidempi ketju on tehdyn ratkaisun ja sen vaikutuksen välillä, sitä monimutkaisempi kysymys on. Miten tehdä eettisesti hyviä ratkaisuja monimutkaisissa kysymyksissä?

 

Tekniikan etiikan oppikirja

TEK on pitkään edistänyt tekniikan etiikan ja insinöörien ammattietiikan tuntemusta Suomessa. 1990-luvun loppupuolella TEK ja TFiF käynnistivät seminaarisarjan, jossa käsiteltiin kulloinkin ajankohtaisia kysymyksiä. Seminaarisarjan jatkumoksi ilmestyi TEKin kustantamana ja julkaisemana ensimmäisen suomenkielinen tekniikan etiikan oppikirja Tekniikka ja etiikka - Johdatus teoriaan ja käytäntöön (2009).

Kirja toimii ensisijaisesti oppikirjana tekniikan etiikan kursseilla tekniikan alan yliopistoissa ja ammattikorkeakouluissa. Se on kiinnostavaa ja hyödyllistä luettavaa myös jo ammatissa toimiville insinööreille.

Kirjan on kirjoittanut teologian ja filosofian tohtori Topi Heikkerö. Heikkerö on osallistunut tekniikan etiikan sekä tutkimusetiikan opetukseen Helsingin yliopistossa, Teknillisessä korkeakoulussa sekä toiminut tutorina St. John´s Collegessa, Santa Fessa.

Asiasanat: