Menestystarinoita kampuksilta

Kestävä kehitys voidaan ottaa korkeakouluissa huomioon niin opetuksessa, tutkimuksessa kuin arjen käytännöissäkin. Miten suomalaisissa tekniikan alan yliopistoissa edistetään kestävää kehitystä?

Aalto-yliopisto: Kestävä ja vilkas kampus


Aalto-yliopiston missiona on rakentaa parempaa maailmaa ja nostaa Suomen kilpailukykyä ja hyvinvointia. Vastuullisuus on tämän päämäärän ytimessä ja myös keskeinen arvo. Aalto-yliopistossa kestävää kehitystä toteutetaan opetuksen & tutkimuksen, yhteiskunnallisen vaikuttavuuden ja kestävän kampuksen rajapinnassa. Työn pääpaino on ekologisessa kestävässä kehityksessä, mutta myös sosiaalinen, kulttuurinen ja taloudellinen näkökulma otetaan huomioon. Esimerkkinä tästä mm. Otaniemen kaupunkiviljelyalue, jonka toteutus syntyi maisema-arkkitehtuurin opiskelijoiden kilpailun pohjalta ja yhteistyössä AYY:n ja Aalto-yliopistokiinteistöt Oy:n kanssa.


Aalto-yliopiston tavoitteena on olla Suomen johtava kestävä yliopistokampus vuonna 2020. Campus 2015 -hankkeessa Otaniemen kampukselle rakentuu vilkas tutkimus- ja oppimisympäristö kestävällä tavalla. Sijainti tulevan metroaseman yhteydessä luo liikkumiselle hyvät edellytykset. Myös peruskorjauksissa käytetään Aalto-yhteisön parasta osaamista kestävien ja energiatehokkaiden ratkaisujen löytämiseksi.

http://www.aalto.fi/fi/about/strategy/sustainability/
 

Lappeenrannan teknillisen yliopiston vihreä tutkimus- ja oppimisympäristö

Lappeenrannan teknillinen yliopisto on Suomessa edelläkävijänä  kehittänyt tutkimus- ja opetusympäristön, jossa hyödynnetään tieteen, teknologian ja liiketoiminnan osaamista ekologisten ongelmien ratkaisuun. Kampusalueelle on esimerkiksi rakennettu tuuli- ja aurinkovoimala, joiden tuottamaa sähköä käytetään tutkimuksen lisäksi myös yliopiston sähköautojen ja -polkupyörien lataamiseen. Kehitteillä on Green Campus Smart Grid, joka on ensimmäinen suuren mittaluokan älykkään sähköverkon pilotti Suomessa. Sitä hyödynnetään sekä opetuksessa että tutkimustoiminnassa osana valtakunnallista Smart Grid -tutkimusohjelmaa.


Sen lisäksi, että Green Campus toimii luovana oppimis- ja tutkimusympäristönä opiskelijoille ja tutkijoilla, tuo se myös kestävät energiateknologiat näkyväksi osaksi lappeenrantalaisten arkea. Kampuksen vihreän teknologian ratkaisut kuten sähköautot ja -polkupyörät näkyvät kaupungin liikenteessä. Green Campus edistää alueen taloudellista sekä teknologista kehitystä ja kestävää hyvinvointia.

Green Campusta hyödynnetään myös opetuksessa. Esimerkiksi Introduction to sustainability -kurssin opiskelijat tutustuvat Green Campuksen eri elementteihin ja tekevät niistä projektitöitä. Näin LUT:n opiskelijat perehtyvät konkreettisesti uusiutuviin energialähteisiin ja muihin yliopiston kestävän kehityksen projekteihin jo heti opintojensa alkuvaiheessa.

Green Campus ja sen ainutlaatuisuus on tunnustettu myös kansainvälisesti. Kesällä 2013 LUT palkittiin Sustainable Campus Excellence Award -kilpailun Excellence in Campus -kategoriassa parhaana yliopistona
www.greencampus.fi

Kestävää rakentamista Tampereen teknillisessä yliopistossa


Tampereen teknillisessä yliopistossa (TTY) on panostettu erityisesti kestävään rakentamiseen. Vuonna 2013 käynnistettiin kestävän rakentamisen lahjoitusprofessuuri, jota hoitaa professori Harry Edelman. Lähtökohtana on monialainen tutkimus ja integroivat ratkaisut. Edelman ryhmineen on tutkinut muun muassa siirrettävien puurakenteisten tilaelementtirakennuksien arkkitehtuuria, joissa käyttäjien intressien huomioiminen, teollinen valmistusprosessi, logistiikka ja elinkaaritekniikka ovat ratkaisevia kestävyyden kannalta.


Esimerkkinä kestävästä rakentamisesta toimii syksyllä 2015 käyttöön vihitty opetuksen, tieteen ja elinkeinoelämän kohtaamispaikka, Kampusareena. Rakennuksessa on muun muassa laaja viherkattoalue ja eteläseinustalle asennettu aurinkopaneelijärjestelmä kerää talteen aurinkoenergiaa, jolla tuotetaan osa rakennuksen käyttämästä sähköstä. Rakennuksen ulkokuori on energiatehokas ja ekologinen.

Sisätiloissa hyödynnetään uusinta teknologiaa eri muodoissa. Käytössä on muun muassa multimediaseinää, monipuolisia it-luokkia sekä muunneltavia esitys- ja näyttelytiloja. Professori Edelmanin mukaan Kampusareenan uusien tilojen tehokas käyttö ja luovan tiedeyhteisön kohtaaminen ovat avainasemassa kestävyyden kannalta. Kampusareenan kaikki tilat ja palvelut tukevatkin yhdessä tekemistä. Rakennus tulee olemaan kampuksella toimivien kohtaamispaikka. Kaikki työ-, opiskelu- ja opetustilat ovat näkyvillä ja yleisistä aulatiloista helposti saavutettavissa. Avoimuudella tehostetaan käyttöastetta sekä luodaan inspiraatiota uusille mahdollisille käyttäjille. Tilat houkuttelevat joustavuudellaan, ja ne ovat helposti muokattavissa käyttötarpeiden muuttuessa.

http://www.kampusareena.fi/tampere/

 

Asiasanat: