Insinöörien ilmasto-ohjelma

Mitä tekniikan ammattilaiset voivat tehdä ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi?

Ilmaston muuttumisesta aiheutuvien haittojen pitämiseksi siedettävällä tasolla on tavoitteena saavuttaa taso, jolla maapallon lämpeneminen jää kahteen asteeseen esiteolliseen aikaan verrattuna. Tämä vaatii arvioiden mukaan kasvihuonekaasupäästöjen vähentämistä 50 – 85 % vuoden 2000 tasosta vuoteen 2050 mennessä.

Insinöörikunnan keinot päästövähennyksiin

Insinöörien ilmasto-ohjelma 2011 esittelee keinot Suomen päästöjen leikkaamiseksi asetettujen tavoitteiden tasolle. Ilmasto-ohjelma on julkaistu myös englanniksi. TEKin ja Insinööriliiton laatimassa ohjelmassa keskitytään energian tuotantoon ja käyttöön liittyviin keinoihin vähentää kasvihuonekaasupäästöjä. Ohjelman mukaan Suomen energiasektorin kasvihuonekaasupäästöistä voidaan leikata jopa 70 prosenttia vuoteen 2050 mennessä.

Ilmastonmuutokseen sopeutuminen

Ilmasto-ohjelmaan valmistui keväällä 2014 täydennysosa, Ilmastonmuutokseen sopeutuminen, jossa pääteemana on muutokseen sopeutuminen erityisesti kierrätyksen, veden käsittelyn ja rakentamisen näkökulmista.Täydennysosa on julkaistu myös englanniksi.