Väitöskirjapalkinnon säännöt

Hyväksytty TEK:n hallituksen kokouksessa 7.10.1998
 
1 §
 
Tekniikan Akateemisten Liitto ry ja Tekniska Föreningen i Finland rf jakavat palkinnon vuosittain tunnustuksena ansiokkaasta väitöskirjatyöstä.
 
2 §
 
Palkinto myönnetään kansainvälisen mittapuun mukaan korkeatasoisesta työstä, joka on merkittävästi edistänyt, tai oletetaan edistävän tekniikan alan osaamista Suomessa. Muita arvioinnissa huomioitavia tekijöitä ovat tulosten tieteellisteknillinen uutuusarvo, aihealueen yleinen merkittävyys sekä tulosten hyödynnettävyys. Näiden lisäksi kiinnitetään huomiota työhön sisältyvään teoreettisen ja kokeellisen osuuden yhdistämiseen sekä työn vaikutukseen korkeakoulujen ja elinkeinoelämän yhteistyössä.
 
3 §
 
Palkinto pyritään eri vuosina kohdentamaan huomioiden eri tekniikan aloilla tehdyt, kriteerit täyttävät työt.
 
4 §
 
Palkintoprosessin hallinnoinnista vastaa TEKin Teknologiavaliokunta. Lopullisen valinnan suorittavat TEKin ja TFiF:n hallitukset.
 
5 §
 
Palkintoon liittyvän rahasumman suuruuden järjestäjät päättävät vuosittain erikseen.
 
6 §
 
Palkinto jaetaan vuosittain TEKin toimintaan liittyvässä juhlallisessa luovutustilaisuudessa, mikäli ansiokkaita, kriteerit täyttäviä töitä löytyy.