Väitöskirjapalkinto

Väitöskirjapalkinto jaetaan vuosittain tunnustuksena kansainvälisen mittapuun mukaan korkeatasoisesta väitöskirjasta, joka on merkittävästi edistänyt tai jonka oletetaan edistävän tekniikan alan osaamista Suomessa.

Tekniikan akateemiset TEK ja Tekniska Föreningen i Finland TFiF rf perustivat väitöskirjapalkinnon kannustaakseen diplomi-insinöörejä ja arkkitehteja jatko-opintoihin ja kohottaakseen jatkotutkintojen arvostusta. Ensimmäisen kerran palkinto jaettiin vuonna 1999.

Väitöskirjapalkinto jaetaan vuosittain tunnustuksena kansainvälisen mittapuun mukaan korkeatasoisesta väitöskirjasta, joka on merkittävästi edistänyt tai jonka oletetaan edistävän tekniikan alan osaamista Suomessa. Muita arvioinnissa huomioitavia tekijöitä ovat muun muassa tulosten tieteellis-tekninen uutuusarvo ja hyödynnettävyys.

Palkinto on 7 500 euron arvoinen.

Palkinnon saajat ja palkitut työt vuodesta 1999.

Asiasanat: