SITP - Suomalainen insinöörityöpalkinto

Jaamme vuosittain 30 000 euron arvoisen palkinnon henkilölle tai työryhmälle, joka on huomattavasti edistänyt teknillistä osaamista Suomessa.

Suomalainen insinöörityöpalkinto

Teknisen osaamisen kehittäminen ja hyödyntäminen vaatii usein pitkäjännitteistä ponnistusta ja epävarmuudensietokykyä. Se on vaikeasti mitattavaa työtä, joka helposti jää lyhyen tähtäimen toimintojen varjoon. Onnistumisia on siis syytä juhlia. TEK ja TFiF jakavat vuosittain Suomalaisen insinöörityöpalkinnon ansiokkaasta innovaatiosta ja käytännön soveltamisesta.

Nykymuodossaan palkintoa on jaettu vuodesta 1980 alkaen. Palkinto - kunniakirja sekä siihen liittyvä rahapalkinto - voidaan esityksestä myöntää tunnustuksena joko yhdelle henkilölle tai työryhmälle. Palkinto on suuruudeltaan 30 000 euroa.

 

 

SUOMALAINEN INSINÖÖRITYÖPALKINTO 2018 TYÖKONEIDEN SÄHKÖISTÄJILLE

Suomalainen insinöörityöpalkinto 2018 myönnettiin TkT Kimmo Raumalle, DI Tero Järveläiselle, DI Matti Iskaniukselle, TkT Antti Tarkiaiselle ja TkT Risto Tiaiselle. Palkinto tuli älykkäiden sähköisten voimansiirtojärjestelmien kehittämisestä ja toteuttamisesta lappeenrantalaisessa Visedo Oy:ssä.

Palkitun ryhmän luomilla monikäyttöisillä tehoelektroniikkakomponenteilla ja ohjelmistoilla sähköistetään pyöräkuormaajia, kuorma-autoja, kivenmurskaimia ja laivoja. Sähköistettyjen työkoneiden polttoaineenkulutuksen on todettu putoavan parhaimmillaan puoleen perinteiseen dieselkoneeseen verrattuna. Samalla tuottavuus työtuntia kohden on noussut jopa 40 prosenttia.

Lue lisää palkituista. >>

 

Suomalainen Insinöörityöpalkinto – säännöt

Suomen insinöörityöpalkinnon säännöt on hyväksytty STS:n hallituksen kokouksessa 14.5.1981 (vuodesta 1993 lähtien TEK).Tekniikan Akateemisten Liiton ja Tekniska Föreningen i Finlandin Suomalainen insinöörityö -palkinto jaetaan tunnustuksena huomattavasta insinööri- tai arkkitehtityöstä. Palkinnon tarkoituksena on korostaa insinöörien ja arkkitehtien työn merkitystä yhteiskunnassa.

2 §

Suomalainen insinöörityö -palkinto annetaan vuosittain henkilölle tai työryhmälle, joka on huomattavasti edistänyt teknillistä osaamista Suomessa. Palkittavalle insinöörityölle voi olla tunnusomaista luova panos, omaperäisyys, idean tai teorian käytännön toteuttaminen. Palkinnon arvioinnissa kiinnitetään huomiota myös liiketaloudellisiin ja kansantaloudellisiin näkökohtiin. Johtavassa asemassa tai hallinnollisissa tai markkinointitehtävissä toimivia henkilöitä arvioitaessa kiinnitetään erityistä huomiota heidän saavutuksiinsa insinöörityön alueella.

3 §

Palkinto annetaan mahdollisuuksien mukaan eri vuosina eri alojen henkilöille. Palkintoon oikeuttava insinöörityö on voitu tehdä jo ennen edellisen palkinnon jakoa.

4 §

Suomalainen insinöörityö -palkinto muodostuu kunniakirjasta ja siihen liittyvästä rahapalkinnosta, jonka suuruuden TEK ja TFiF päättävät erikseen.

5 §

TEK:n teknillinen valiokunta vastaa ehdokasasettelusta. Lopullisen valinnan suorittavat TEK:n ja TFiF:n hallitukset.

6 §

Suomalainen insinöörityö -palkinto jaetaan TEK:n ja TFiF:n toimintaan liittyvässä juhlallisessa luovutustilaisuudessa.

Asiasanat: