Pro gradu - Palkitut työt

Pro gradu -palkinto on jaettu vuodesta 2007 lähtien.

PRO GRADU -PALKINTO 2020

Filosofian maisteri Timo Lintosen pro gradu -tutkielma "Optimization in Semi-Supervised Classification Of Multivariate Time Series" käsittelee osittain ohjattua, monimuuttujaista aikasarjojen luokittelua. Tätä myös käytännön sovellusten kannalta merkittävää aihetta on käsitelty suhteellisen vähän kirjallisuudessa. Tutkielma on tehty Oulun yliopistossa. Lue lisää TEK-lehdestä.

PRO GRADU -PALKINTO 2019

Filosofian maisteri Emmi Kirjanen kehitti ja mittasi pro gradu -työssään suprajohtavat tunneliliitokset kolmiulotteisen fononikiteen päälle. Hän teki tutkimuksen Jyväskylän yliopiston Nanotiedekeskuksessa. Lue lisää TEK-lehdestä.

Pro gradu -palkinto 2018

Risto Ojajärven tutkielma käsitteli suprajohteiden mikroskooppista teoriaa. Ojajärvi tutki teoreettisesti hilavärähtelyiden välittämää suprajohtavuutta tasovyöllä, eli materiaaleissa joiden elektronivyöt ovat tasomaisia. Lue lisää TEK Verkkolehdestä. 

PRO GRADU -PALKINTO 2017

Tansanialainen Boniphace Kanayathare tutki ja kehitti pro gradu -työnään mittausmenetelmiä, joilla voi kenttäolosuhteissa tunnistaa väärennetyn dieselin aidosta. Lue lisää TEK Verkkolehdestä.

PRO GRADU -PALKINTO 2016

Peter Hedman esitteli pro gradu -tutkielmassaan kaksi uutta algoritmia, jotka vähentävät epäsuoran valon simulointiongelmaa tietokonegrafiikalla tuotetuissa videoissa ja kuvasarjoissa. Työ on tehty Helsingin yliopiston matemaattis-luonnontieteellisessä tiedekunnassa. Työn ohjaajina toimivat apulaisprofessori Teemu Roos ja apulaisprofessori Jaakko LehtinenLue lisää TEK Verkkolehdestä.

Pro gradu -palkinto 2015

Jenna Kanerva palkittiin työstään Beyond Treebanking: Developing Methods and Resources for Finnish Syntactic and Semantic Analysis. Työ on tehty Turun yliopiston matemaattis-luonnontieteellisessä tiedekunnassa. Työn ohjaajina toimivat dosentti Filip Ginter ja professori Tapio SalakoskiLue lisää TEK Verkkolehdestä.

Pro gradu -palkinto 2014

Tuomas Puoliväli tutki magneettikuvauksen avulla musiikin kuuntelun vaikutusta aivotoimintaan. Työ on tehty Jyväskylän yliopiston informaatioteknologian tiedekunnassa. Tutkielman ohjaajina toimivat professorit Tapani Ristaniemi ja Fengyu Cong. Lue lisää TEK Verkkolehdestä

PRO GRADU -PALKINTO 2013

Petri Hakala palkittiin työstään Lämpökaivon transientit 3D-mallit ja lämpökaivokentän mallinnus. Työ on tehty Jyväskylän yliopiston matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunnan fysiikan laitoksella. 

PRO GRADU -PALKINTO 2012

Marjukka Tuominen palkittiin työstään InSb- ja InP -puolijohdemateriaalien hapettuminen: Havainto kiteisten oksidikerrosten muodostumisesta. Työ on tehty Turun yliopiston matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunnan fysiikan ja tähtitieteen laitoksella. 

PRO GRADU -PALKINTO 2011

Markus Koskimies palkittiin työstään Constructing A General Purpose Cellular Computer – An Explorative Approach to Nanocomputers (Yleiskäyttöisen solukkotietokoneen toteuttaminen). Työ on tehty Oulun yliopiston luonnontieteiden tiedekunnan tietojenkäsittelytieteiden laitoksella.

PRO GRADU -PALKINTO 2010

Mikko Pelto palkittiin työstään Identifioivista koodeista kuningasgraafeissa. Työ on tehty Turun yliopiston matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunnan matematiikan laitoksella.

PRO GRADU -PALKINTO 2009

Mikko Pervilä palkittiin työstään Ajax-sovellusten suorituskyky mobiililaitteilla. Työ on tehty Helsingin yliopiston tietojenkäsittelytieteen laitoksella.

Pro Gradu -palkinto 2008

Ville Tuulos palkittiin työstään Sisältöpohjaisen hakukoneen suunnittelu ja toteutus. Työ on tehty Helsingin yliopiston ja TKK:n yhteisen HIIT-tutkimuslaitoksen CoSCo-tutkimusryhmässä.

PRO GRADU -PALKINTO 2007

Joni-Pekka Pietikäinen palkittiin työstään Typpihapon tiivistyminen kiinteisiin ja nestemäisiin aerosolihiukkasiin. Työ on tehty Kuopion yliopistossa luonnontieteiden ja ympäristötieteiden tiedekunnan fysiikan laitoksella.

 

Asiasanat: