Diplomityöpalkinto - Palkitut työt

Palkinnon saajat ja palkitut työt vuodesta 1986.

2020

Arkkitehti Eelis Leinon työssä selvitettiin suomalaisten rakennusten energiankulutuksen nykytila ja sen kehittämismahdollisuudet paremman suunnittelun keinoin. Työ on tehty Tampereen yliopiston arkkitehtuurin yksikössä. Lue lisää TEK-lehdestä.

2019

DI Joel Reijosen tutkimusaiheena oli hajautettu koneoppiminen autonomisille laivoille hajautetussa pilviympäristössä. Reijonen teki diplomityönsä Vaasan yliopiston tekniikan ja innovaatiojohtamisen yksikössä. Lue lisää TEK-lehdestä.

2018

DI Anton Kontunen työstään jonka aiheena on diatermiasavun analysointiin perustuva leikkauksenaikainen tervekudosmarginaalin tunnistava mittausjärjestelmä. Lue lisää TEK Verkkolehdestä. 

2017

DI Harri Nieminen työstään jonka aiheena on hiilidioksidin talteenotto ja käyttö sekä kemiallinen energian varastointi. Lue lisää TEK verkkolehdestä

2016

DI Anssi Rantasalo työstään joka liittyy solujen entsyymitasojen säätämiseen synteettisen säätelyelementin avulla. Työ on tehty Turun Yliopistolle VTT:llä. Ohjaajina VTT:llä toimivat Dominik Mojzita ja Jussi Jäntti. Lue lisää TEK verkkolehdestä

2015

DI Anssi Ilmanen työstään Soft Error Correcting Configuration Scrubber for the Compact Radiation Monitor Onboard the Aalto-1 satellite. Turun yliopisto/Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta, Informaatioteknologian laitos. Työn ohjaajat: TkT Tero Säntti ja FT Juhani Peltonen.

Lue lisää palkinnon saajasta TEK Verkkolehdestä.

2014

DI Jarkko Luntta työstään Ristiinliimattu massiivipuulevykenttä rungon vaakakuormia siirtävänä rakenteena. Aalto-yliopiston insinööritieteiden korkeakoulu, rakennustekniikan laitos. Työn ohjaajat: DI Heikki Solarmo ja DI Janne Manninen. Työn valvoja: professori Jari Puttonen.

2013

DI Jarno Kukkola työstään Verkkosuodattimella varustetun verkkosuuntaajan virtasäätö. Aalto-yliopiston sähkötekniikan korkeakoulu, sähkötekniikan laitos. Työn ohjaaja apulaisprofessori Marko Hinkkanen.

2012

DI Heidi Heikkinen työstään Utilization of wave energy for seawater desalination and electricity production. Aalto-yliopisto/Insinööritieteiden korkeakoulu. Työn ohjaaja: professori Markku Lampinen.

2011

Arkk. Satu Huuhka työstään Kierrätys arkkitehtuurissa. Betonielementtien ja muiden rakennusosien uudelleenkäyttö- uudisrakentamisessa ja lähiöiden energiatehokkaassa korjaus- ja täydennysrakentamisessa. TTY / Arkkitehtuurin koulutusohjelma. Tarkastaja professori Kari Salonen.

2010

DI Tapio Manninen työstään Computer Vision Aided Print Pattern Generation in Inkjet Printed Electronics TTY / Signaalinkäsittelyn laitos. Ohjaaja: TkT Heikki Huttunen, valvoja prof. Ari Visa.

2009

DI Anssi Sinervo työstään "Kaksinapaisen oikosulkumoottorin poikittaisvärähtelyjen mallinnus ja säätö". TKK/ Elektroniikan, tietoliikenteen ja automaation tiedekunnassa sähkömekaniikan tutkimusryhmässä. Valvoja: professori Antero Arkkio ja ohjaaja: TkT Kai Zenger.

2008

DI Satu Kantola työstään "Älykkäiden tieliikennejärjestelmien tiedonsiirtotekniikat", Turun yliopisto, Informaatioteknologian laitos Ohjaajat: professori Risto Lahdelma ja yliassistentti Jarkko Paavola.

2007

DI Erkka Herola työstään "Matan tehonkulutuksen EKG-mittalaitteen suunnittelu ja toteutus", TKK/Sähkö- ja tietoliikennetekniikan osasto. Ohjaajat: TkT Markus Turunen ja LL Janne Jokinen.

2006

DI Pekka Ruusuvuori työstään "Tumor Classification using Support Vector Machines". TTY/Signaalinkäsittelyn laitos.  Ohjaajat:  professori Olli Yli-Harja ja TkT Sampsa Hautaniemi

2005

DI Kalle Kantola työstään, "Modelling of Electroless Nickel Plating Process for Control Purposes", TKK/ Konetekniikan osasto. Ohjaaja prof. Heikki Koivo, tarkastaja prof. Mauri Airila.

2004

DI Suvi Papula työstään "Elektrodimateriaalien valinta paperikoneen prosessivesien sähkökemialliseen monitorointijärjestelmään", TKK/Konetekniikan osasto. Ohjaaja DI Tero Kättö, tarkastaja prof. Hannu Hänninen.

2003

1. palkinto

DI Marja Isosomppi työstään "Kylmäplasmateknologian käyttö funktionaalisessa tekstiiliviimeistyksessä", TTKK/Materiaalitekniikan osasto. Ohjaaja tutkija, DI Paula Vesa ja tarkastaja prof. Pertti Nousiainen.

2. palkinto

DI Jessica Rosenholm työstään "Synthesis and Characterization of Ordered Micro- and Mesoporous Silica Materials Prepared by Supramolecular Templating and Their Application as Carrier Matrixes for Controlled Drug Release", Åbo Akademi/Kemisk-tekniska fakulteten. Ohjaaja FT Mika Lindén.

2002

DI Jaakko Peltonen työstään "Self-Organizing Maps in Learning Metrics", TKK/ Teknillisen fysiikan ja matematiikan osasto. Valvoja prof. Samuel Kaski.

2001

DI Johanna Meltaus työstään "Design, Fabrication and Measurement of a High-Temperature Superconducting Bandpass Filter", TKK/ Tekn.fysiikan ja matematiikan osasto. Valvoja prof. Martti M. Salomaa.

DI Mikko Valkama työstään "Advanced DSP for I/Q Implance Compensation in Digital Receivers", TTKK/ Sähkötekniikan osasto. Valvoja prof. Markku Renfors.

2000

DI Sirpa Launis työstään "Dynamics and Performance of Continuous Groundwood Process", TTKK/ Konedynamiikan laboratorio Valvojat: prof. Erno Keskinen ja prof. Michel Cotsaftis.

1999

Varsinainen palkinto:

DI Marko Mätäsniemi työstään "Geometrisesti monimuotoisten kattojen 3D-mallinnus CAD-järjestelmässä", TTKK/ Geoinformatiikan laboratorio. Valvoja: prof. Tapio Majahalme.

Kunniamaininta:

DI Iikka Virkkunen työstään "Paperikoneen imuteloissa käytettävien ruostumattomien duplex-terästen terminen väsyminen", TKK/ Materiaalitekniikan laboratorio. Valvoja: prof. Hannu Hänninen.

1998

Varsinainen palkinto:

DI Ville Voipio työstään "Four-ray process colorimeter", TKK/ Sähkö- ja tietoliikennetekniikan osasto. Valvoja: prof. Erkki Ikonen.

Kunniamaininta:

DI Mika Forssell työstään "Liikkuvuuden hallinta matkapuhelinverkkoon pohjautuvien pakettidatajärjestelmien runkoverkoissa", LTKK/ Tietotekniikan osasto. Valvoja: prof. Esa Kerttula.

DI Tia Sorsa työstään "Proteiinien tuottaminen ja puhdistaminen geeniteknisin menetelmin rakennetutkimuksen tarpeisiin", LTKK/ Kemiantekniikan osasto. Valvoja: FT Marianne Nyström.

1997

Varsinainen palkinto:

DI Julius Luukko työstään "Käämivuon suoraan säätöön perustuva kestomagneettitahtikonekäyttö" LTKK/Energiatekniikan osasto. Valvoja: apul.prof Juha Pyrhönen.

Kunniamaininta:

DI Teemu Pohjola työstään " Resonant Tunneling Through a Two-level Dot and Double Dots" HTKK/Teknillisen fysiikan ja matematiikan osasto. Valvoja: prof. Martti M. Salomaa.

1996

Varsinainen palkinto:

DI Thad (Thaddeus) C. Maloney työstään "Structural changes induced in pulp fibers from wet pressing from the viewpoint of fiber/water interaction", TKK/Prosessi- ja materiaalitekniikan laitos. Valvoja: prof. Hannu Paulapuro.

Kunniamaininta:

Arkk. Juha Mäki-Jyllilä työstään "A Center for Cultural and Religious Studies" - Uskontojen ja kulttuurien tutkimuskeskus Japaniin", TTKK/Arkkitehtiosasto. Valvoja: prof. Juhani Katainen.

1995

Varsinainen palkinto:

DI Hannu Helminen työstään "Neuronavigaattorin geometrinen mallintaminen ja diagnostisen tilavuuskuvan paikallistaminen aivoleikkauksessa", OY/Sähkötekniikan osasto. Valvoja: prof. Pentti Lappalainen.

Kunniamaininnat:

Arkk. Elina Vaittinen työstään "The Bauhaus Weimar revisited - arkkitehtikoulun laajennussuunnitelma, TTKK/Arkkitehtiosasto. Valvoja: prof. Juhani Katainen.

DI Tapani Honkamaa työstään "Säteilymittaukset ja mittaustulosten reaaliaikainen tiedonsiirto liikkuvassa autossa", TKK/Teknisen fysiikan laitos. Valvoja: prof. Rainer Salomaa.

1994

DI Katja Alanko työstään: "Recyclability of Thermomechanical Pulp Fibres, TKK/Prosessi- ja materiaalitekniikan osasto. Valvoja: prof. Hannu Paulapuro.

DI Ari Kallinen työstään: "Nopeiden kantataajuusmodeemien linjatestauslaite", TTKK/Sähkötekniikan osasto. Tarkastaja: proff. Petri Jarske.

DI Jussi Vikström työstään: "New Cobalt-free Hardfacing Alloys for Nuclear Power Plant Components", TKK/Konetekniikan osasto. Valvoja: prof. Hannu Hänninen.

1993

DI Marko Teittinen työstään: "GSM-järjestelmän radioverkkosimulaattorin suunnittelu ja toteutus", LTKK/Tietotekniikan osas-to. Valvoja: prof. Jarmo Harju.

DI Janne Väänänen työstään: "Kestomagnetoidun suurnopeussähkömoottorin sähköisten ja termisten ominaisuuksien laskeminen", TKK/Sähkötekniikan osasto. Valvoja: prof. Tapani Jokinen.

1992

Varsinainen palkinto:

DI Kari Pulli työstään: "3D Graphics on the Multiprocessor System DAMP", Oulun yliopisto/Teknillinen tiedekunta/ Sähkötekniikan osasto. Valvoja: prof. Matti Pietikäinen.

Kunniamaininnat:

DI Jukka Heikkonen työstään: "Digitaalinen kuvankäsittely konvektorivirtausten analysoinissa.LTKK/Tietotekniikan osasto. Valvoja: prof. Erkki Oja.

Arkkitehti Tuula Pukkila työstään: "Suuri tehdas ja pieni keskusta - Jämsänkosken ydinkeskusalueen suunnitelma", TKK/Arkkitehti-osasto. Valvoja: apul.prof. Risto Mäkitalo.

1991

Varsinainen palkinto:

Arkkitehti Mauri Korkka työstään "Paris-La Défense: Framing the Axis for the Twenty-First Century", TTKK/Arkkitehtuurin osasto. Valvoja: prof. Juhani Katainen.

Kunniamaininta:

DI Simo Nikula työstään "Haarukkavoimien aiheuttamat vinoutumisjännitykset puomissa", LTKK/Konetekniikan osasto. Valvoja: prof. Erkki Niemi.

1990

Varsinainen palkinto:

DI Tom Sundholm työstään "Keskeisten hermofysiologisten soluparametrien määrittäminen jännitelukituskokeissa: lineaariseen kaapeliteoriaan perustuva reaaliaikainen laskentaohjelma sekä laitteisto", TKK/Sähkötekniikan osasto. Valvoja: prof. Paavo Jääskeläinen.

Kunniamaininnat:

DI Matti Pikkarainen työstään "Tienpidon KTS:n asiantuntijajärjestelmä", Oulun yliopisto/Teknillinen tiedekunta/Rakennetekniikan osasto. Valvoja: prof. Sakari Riihelä.

DI Ari Salonen työstään "Joustavien valmistusjärjestelmien strategia", TKK/Konetekniikan osasto. Valvoja: prof. Hans Andersin.

1989

Varsinainen palkinto:

Arkkitehti Markku Karjalainen työstään "Hiidenportin kansallispuiston käyttösuunnitelma", Oulun yliopisto/Teknillinen tiedekunta /Arkkitehtuurin osasto. Valvoja: prof. Jouni Koiso-Kanttila

Kunniamaininnat:

DI Jari Kangas työstään "Soinnuttomien klusiilien erottelu Otaniemen puheentunnistusjärjestelmässä", TKK/Tietotekniikan o-sasto. Valvoja: prof. Teuvo Kohonen.

DI Mika Piirto työstään "Kannettavan mittaus ja säätöaseman kehittäminen", TTKK/Sähkötekniikan osasto. Valvoja: prof. Heikki Koivo.

1988

Varsinainen palkinto:

DI Pekka Rissanen ja DI Ari Virekunnas työstään "Optisten kuituhaaroittimien valmistus uudella plasmauunimenetel-mällä", TTKK/Elektroniikan laitos. Valvojat: Apul.prof. A.B. Sharma ja dos. Rolf Hernberg.

Kunniamaininnat:

DI Örjan Andersson työstään "Biologiskt kompatibla fostatopalglas", Åbo Akademi/Kemisk-Tekniska fakulteten. Valvoja: prof. Kaj Karlsson.

DI Pauli Heikkilä työstään "Integroitujen analogiapiirien synteesi ja optimointi", TKK/Sähkötekniikan osasto. Valvoja: prof. Martti Valtonen.

1987

Varsinainen palkinto:

DI Ari Alanko työstään "Ohjausjärjestelmän kehittäminen kitkakytkimen luiston hallitsemiseksi", TKK/Sähkötekniikan osasto. Valvoja: prof. Paavo Jääskeläinen

Kunniamaininnat:

DI Päivi Martikainen työstään "Kinetiken vid klorering av en karbo-xylsyra", Åbo Akademi/Kemisk-tekniska fakulteten. Valvojat: prof. Leif Hummelstedt ja apul.prof. Erkki Paatero.

DI Asko Niemenmaa työstään "Kompleksisen vektoripotentiaalin käyttö epätahtikoneen magneettikentän numeerisessa ratkaisemi-sessa", TKK/Sähkötekniikan osasto. Valvoja: Apul.prof. Jorma Luomi.

1986

Varsinainen palkinto:

DI Pekka Salminen työstään" Papperets vattensortpiton vid korta kontakttider", Åbo Akademi/Kemisk-tekniska fakulteten. Valvoja: prof. Dan Eklund.

Kunniamaininnat:

Arkkitehti Kari Peltonen työstään "Pysäkkikatosten rakennejärjestelmät", TTKK/Arkkitehtuurin osasto. Valvoja: Prof. Erkki Helamaa.

DI Katriina Schrey-Niemenmaa työstään "Aineenvaihdunnan mittausmenetelmän kehittäminen tehohoitoa varten", TKK/Sähkötekniikan osasto. Valvoja: prof. Paavo Jääskeläinen.

Asiasanat: