Diplomityöpalkinnon säännöt

Diplomityöpalkinnon jakoperusteet sekä valintamenettely.

Tekniikan Akateemisten Liitto TEK ry:n ja Tekniska Föreningen i Finland r.f:n hallitukset ovat vahvistaneet diplomityöpalkinnolle seuraavat jakoperusteet sekä valintamenettelyn.

Jakoperusteet

Diplomityöpalkinnon saajaa valittaessa, käytetään seuraavia valintakriteerejä:

  1. Diplomityön arvosana, jonka tulee olla kiitettävä tai erittäin hyvä,
  2. Diplomityön aiheen käsittely, jonka tulee olla laaja-alaista siten, että se osoittaa tekijän hallitsevan aihealueen kokonaisvaltaisesti,
  3. Diplomityön sisältö, jonka tulee ilmentää tekijän taitoa, soveltaa samanaikaisesti eri teknisten tieteiden osaamista,
  4. Diplomityön uutuusarvo, käyttökelpoisuus ja monitieteellisyys,
  5. Diplomityön tekemiseen käytetty aika.

Valintakriteerejä voidaan soveltaa samanaikaisesti tai siten, että painotetaan näistä jotakin tai joitakin, joissa diplomityöntekijä on erityisesti ansioitunut.

Valintamenettely

Valintamenettely on kaksijakoinen.

Ensimmäisessä vaiheessa teknilliset korkeakoulut ja tiedekunnat valitsevat kukin kolme ehdokasta palkinnon saajiksi. Ehdokkaiden diplomitöiden tiivistelmistä ja arvostelijoiden lausunnoista lähetään kopiot TEKin toimistoon kunkin vuoden tammikuun 31. päivään mennessä. Korkeakoulut ja teknil-liset tiedekunnat valitsevat ehdokkaansa palkintovuotta edeltäneeltä vuodelta.

Toisessa vaiheessa teknologiavaliokunnan [aiemmin koulutus-valiokunnan (muutettu 1995)] nimeämä diplomityöpalkintotoimikunta (TEK kuusi ja TFiF kaksi jäsentä) valitsee palkinnonsaajan tai -saajat.

Valintaohjeet teknillisille korkeakouluille ja tiedekunnille

Tekniikan Akateemisten Liitto TEK ry. ja Tekniska Föreningen i Finland r.f. pyytävät vuosittain korkeakouluja nimeämään ehdokkaat palkinnon saajiksi.

Teknilliset korkeakoulut ja tiedekunnat pyytävät professoreilta esityksiä diplomityöpalkinnonsaajiksi.

Hyväksytty TEKin hallituksen kokouksessa 30.11.1993 ja

Tekniska Föreningen i Finland r.f:n hallituksen kokouksessa 27.1.1994