DI työelämässä

Kiinnostaisiko sinua kehittää aurinkoenergiaa tai keskittyä vaikka biotekniikan tai ympäristönsuojelun saloihin? Vai suunnitteletko jotain vielä tuntematonta digisovellusta? Minkälaista työ on tekniikan alalla? Onko töitä tarjolla, paljonko saa palkkaa?

Monipuolisia tehtäviä

Tällä hetkellä TEKin jäsenistä hieman yli puolet työskentelee teollisuudessa ja yrityksissä erilaisissa asiantuntijatehtävissä, muun muassa suunnittelu-, tutkimus- ja tuotekehitystehtävissä sekä markkinointiin, talouteen, hallintoon ja koulutukseen liittyvissä tehtävissä. Vähän alle puolet työskentelee erilaisissa johtotehtävissä. Harvoista tulee toimitusjohtaja heti valmistuttuaan, joistakin ei koskaan, sillä sijoittuminen työelämässä riippuu niin omista mielenkiinnon kohteista kuin eteen avautuvista mahdollisuuksistakin.

Tekniikan osaajilla on kysyntää

Teekkarien työtilanne on ollut varsin hyvä ja monet rahoittavat osan opinnoistaan käymällä töissä erityisesti kesäisin. Teekkarin työkirjasta löydät kertomuksia teekkareiden kesätöistä, tietoa työpaikan hakemiseen sekä harjoittelijapalkkasuosituksen, jonka tuella moni teekkari käy palkkaneuvottelujaan. 

Diplomi-insinöörien työllisyystilanne seuraa muun yhteiskunnan tilannetta - hieman viiveellä ja maltillisemmin. Vastavalmistuneet työllistyvät koulutustaan vastaaviin ja hyvin palkattuihin tehtäviin, eli koulutusta ja suomalaista diplomi-insinöörin asiantuntemusta arvostetaan. TEKin tutkimuksissa voit tutustua tarkemmin millainen palkka- tai työllisyystilanne tällä hetkellä on. Tekniikka kehittyy nopeasti ja siksi tälläkin hetkellä joillakin tekniikan aloilla on osaajapula. Ala tarjoaa hyviä työpaikkoja ja monipuolisia tehtäviä eri puolilla maailmaa.

VASTAVALMISTUNUT TYÖLLISTYY KOKEMUKSELLA JA KONTAKTEILLA

Opiskeluaikana karttunut oman alan työkokemus ja kontaktit ovat erittäin tärkeitä. Ne parantavat mahdollisuuksia työllistyä valmistumisen jälkeen ja saada koulutusta vastaava työtä. (Lähde: Vastavalmistuneiden kysely 2014)

OSAAMISTA OPINNOISTA JA TYÖELÄMÄSTÄ

Opiskeluaikana karttunut oman alan työkokemus ja kontaktit ovat erittäin tärkeitä. Ne parantavat mahdollisuuksia työllistyä valmistumisen jälkeen ja saada koulutusta vastaava työtä.

Vastavalmistuneille tehtyyn kyselyyn vastanneiden diplomi-insinöörien/arkkitehtien opiskeluaika oli keskimäärin 6 vuotta ja 4 kuukautta ja palkka valmistumisvaiheessa 3 200 €/kk (Palkkatieto: TEK-lehden artikkeli TMT2014-tuloksista)

Noin kolmasosa vastanneista oli suorittanut opintoja ulkomailla, keskimäärin 5 kuukautta.

Vastaajien opintojen aikaisesta työkokemuksesta oman alan työkokemusta oli 75%:lla. Valmistumisvaiheessa 60%:lla vastaajista oli voimassaoleva työsuhde. Tyypillisin toimiasema oli asiantuntija (77%) ja työnantaja yksityinen sektori (75%). Työsuhteessa olevista lähes puolet oli tehnyt diplomityönsä työnantajalleen. Vajaa kolmasosa oli työskennellyt nykyiselle työnantajalleen opintojen aikana muuten kuin diplomityön merkeissä.

Vuosittain TEK ja suomalaiset tekniikan yliopistot tekevät yhdessä vastavalmistuneiden palautekyselyn. Vuonna 2014 kyselyyn vastasi 1526 henkilöä (58 prosenttia kaikista valmistuneista diplomi-insinööreistä ja arkkitehdeistä). Palautekyselyn kaikki tulokset löytyvät osoitteesta www.tek.fi/vastavalmistuneet

Pidempään ammatissa toimineiden diplomi-insinöörien ja arkkitehtien palkkakehitykseen voit tutustua TEK-lehden artikkelissa "Palkoissa maltillista nousua".