Vuonna 2018 LUTin kampukselle Lappeenrantaan avattiin TEK Lounge.

Vuoden kohokohdat ja vuosikertomus

Vuonna 2018 teimme töitä perheystävällisen työelämän eteen, päivitimme organisaatiorakenteemme ja laskimme hiilijalanjälkemme.

Avainluvut


TEKin kokonaisjäsenmäärä kasvoi lähes sadalla jäsenellä. Yhteensä vuoden 2018 lopussa TEKissä oli noin 71 870 jäsentä. 

 
Jäsenemme työllistyivät hyvin; vuoden aikana työttömien diplomi-insinöörien ja arkkitehtien määrä laski 18 prosenttia. Vuoden lopussa työttömyysprosentti oli 3,2. 


Työmarkkinatutkimuksen mukaan tekkiläisten mediaanipalkka lokakuussa 2018 oli 4 888 €/kk; nousua edellisvuodesta oli 2,3 prosenttia. 


85 % tekkiläisistä oli työ- tai virkaehtosopimusten piirissä. 


Kahdenvälistä palvelua sai yhteensä 4 115 eri jäsentä. Työsuhdeneuvonnassa oli noin 20 000 henkilökohtaista palvelutilannetta, palkkaneuvontaa taas sai yli 550 jäsentä ja uravalmennusta 868 jäsentä. 

 
TEKin ja/tai yhteistyökumppaneiden tapahtumiin osallistui 8 499 jäsentä. Esimerkiksi TEKin urailtoihin osallistui 2 500 jäsentä paikan päällä sekä striimin kautta. 


Tampereen yliopiston Hervannan kampukselle vuoden 2017 lopussa avatussa TEK Loungessa juotiin noin 10 000 kuppia kahvia. Tilaa varattiin yli 200 kertaa. 


TEKin verkkosivuilla oli 616 000 eri kävijää ja 1,28 miljoonaa sivulatausta. Eri medioiden uutisissa TEK esiintyi 310 kertaa - 21 prosenttia enemmän kuin vuonna 2017. 

Kohokohdat 


Keväällä 2018 käynnistetty muutosohjelma toi TEKille uuden organisaation ja johtoryhmän, jotka astuivat voimaan 1.12.2018. Organisaatio siirtyi yhdeksästä yksiköstä neljään toimintoon: Työelämä, Palvelut ja jäsenkokemus, Yhteiskuntavaikuttaminen sekä Sisäiset palvelut.

Osana uudistusta TEKiin avattiin uusi palvelujohtajan positio, joka pitää sisällään jäsenpalveluiden kehittämistä ja digitalisaation edistämistä. Tehtävään valitun Miia Sepin ajatuksiin voit tutustua TEK-lehdessä.


Järjestyksessään toinen TEK Lounge avattiin Lappeenrantaan LUT-yliopiston kampukselle. Aiemmin avattu Tampereen TEK Lounge osoittautui menestykseksi ja siellä järjestettiin vuoden 2018 aikana useita tapahtumia aina kerho- ja tiimikokouksista haalarimerkkien ompeluiltamiin. Kokeilukulttuurin hengessä aloitettu konsepti on otettu hyvin vastaan jäsentemme keskuudessa. 


Työn ja perhe-elämän yhteensovittaminen oli näkyvä teema vuonna 2018. Jäsenillemme tehdyssä kyselyssä kävi ilmi, että esimerkiksi 30–39-vuotiaista naisista 28 prosenttia ja miehistä 14 prosenttia kokee, että perhevapaan pitäminen vaikuttaa haitallisesti työuran kehitykseen.

Lisäksi TEK, Siili Solutions, Knowit ja Fambition aloittivat Isähaasteen, jossa kannustettiin työnantajia kehittämään kulttuuriaan ja käytäntöjään isä- ja perheystävällisiksi. Kampanjaan osallistui yhteensä 14 työnantajaa.

Pilotoimme myös verkkokurssia vanhempainvapaalla oleville jäsenille.   


Tutkimme ja tuimme teekkarikulttuuria vuonna 2018. Opiskelijatutkimuksessa selvitimme teekkarikulttuurin avoimuutta ja ilmapiiriä. Tulokset kertovat hyvää fiilistä huokuvasta yhteishengestä. Häirintä on harvinaista, ja siitä puhutaan aiempaa enemmän. 

Lisäksi TEK lahjoitti 100 000 euroa teekkarikulttuurille sekä matemaattis-luonnontieteellisten opiskelijoiden yhdistykselle. Lahjoituksen tarkoituksena on vaalia ja kehittää teekkarikulttuuria. 


Loppuvuodesta 2018 selvitimme toimintamme hiilijalanjäljen. Vuositasolla toiminnastamme syntyy 338 775 CO2-ekvivalenttikiloa päästöjä, jotka koostuvat pääosin lämmityksestä, matkustamisesta ja tapahtumien järjestämisestä.

Jatkossa aiomme nollata päästömme, ja sen suuntaisesti olemme jo päättäneet, että TEKin tapahtumissa suositaan vastedes kasvis-, kala- tai riistaruokia.