TEKin koulutusvaliokunta korostaa opintojen alun tärkeyttä poikkeustilanteessa

TEKin koulutusvaliokunta on huolissaan yliopistoissa syksyllä aloittavista opiskelijoista. Vallitseva poikkeustila on painostamassa yliopistoja siirtymään etäopetukseen, vaikka henkilökohtainen pienryhmissä tapahtuva kohtaaminen on juuri opintojen alussa erityisen tärkeää.

Koronaviruspandemia on näkynyt monella tapaa yliopistojen toiminnassa. Lähiopetus jouduttiin lopettamaan ja muutenkin tällä hetkellä toimitaan pitkälti etäyhteyksien kautta. Yliopistot ovat joutuneet nopealla aikataululla vaikeaan paikkaan, josta kuitenkin on selvitty määrätietoisilla päätöksillä ja henkilökunnan venymisellä.
 
Opiskelijoiden opiskelu on poikkeustilassa väkisinkin ollut haasteellinen, mutta yliopistot ovat kuitenkin selvinneet ennakoimattomasta tilanteesta varsin hyvin. Jatkon arvaamattomuutta kuvaa se, että jotkut yliopistot ovat jo nyt ilmoittaneet järjestävänsä myös syksyn koulutuksen etäopetuksena.
 
Syksyn suhteen eniten keskustelua ovat herättäneet uudet opiskelijat. Fuksit saapuvat yliopistolle vajaan kolmen kuukauden kuluttua, mahdollisesti keskelle poikkeusjärjestelyjä. Uusien opiskelijoiden määräkin on paikoittain normaalitilannetta suurempi ja siten valmiuksiltaan laajempi.
 
”Toivomme, että yliopistot saisivat järjestettyä uusien opiskelijoiden orientoivat opinnot mahdollisimman pitkälle paikan päällä,” toteaa valiokunnan varapuheenjohtaja Katriina Schrey-Niemenmaa. ”Turvallisuus on toki ykkösjuttu, mutta tutustuminen yliopistossa opiskeluun, toisiin opiskelijoihin sekä yliopiston väkeen olisi todella tärkeää toteuttaa kasvokkain. Virtuaalimaailmassa opinnot sujuvat varmasti millenniaaleilta kunhan alkustartti on luonut turvallisen pohjan.”
 
Yhteisöön kiinnittyminen ja opintojen sujuva aloitus luovat perustan opintojen sujumiselle myöhemminkin. Ensimmäisen vuoden opintojen sujuminen ennustaa opintopolun kulkua aina työelämään saakka. Takkuinen alku saattaa johtaa ongelmiin ja jopa opintojen keskeytymiseen.
 
Suuremmassa mittakaavassa puhutaan jo kansantaloudenkin kannalta näkyvästä ongelmasta. Kellään ei olisi varaa siihen, että yliopistoihin syntyy jonkinlainen väliinputoajien sukupolvi.
 
”Tämä kyllä hyvin tiedetään yliopistoissa, joissa tehdään hartiavoimin työtä asian eteen,” huomauttaa Schrey-Niemenmaa. ”Koulutusvaliokunta toivookin, että yliopistot löytävät keinot toteuttaa uusien opiskelijoiden aloitus turvallisesti ja fyysisesti läsnä ollen.