Yrittäjyysvastaava

Martti Kiviojan käsialaa ovat TEKin yrittäjille suunnatut palvelut ja tapahtumat, joiden lisäksi hän vastaa yrittäjien edunvalvonnasta.

Martti Kivioja vastaa TEKin yrittäjyysasioista. 

Mitä työsi yrittäjyysvastaavana pitää sisällään?

Olen vastuussa TEKin yrittäjäpalveluista ja -toiminnasta. Työhöni kuuluvat edunvalvonta ja vaikuttaminen sekä palveluiden ja tapahtumien organisointi. Neuvon myös jäseniä yrittäjyyteen liittyvissä perusasioissa, lakimiehemme taas kommentoivat osakas- ja toimeksiantosopimuksia ja neuvovat yrityksen perustamiseen ja työttömyysturvaan liittyvissä asioissa.

Edunvalvontaa ja vaikuttamistyötä tehdään yhteistyössä yrittäjyysvaliokunnan, AKYn eli Akavalaisten Yrittäjien ja muiden sidosryhmien kanssa. AKYn pääsihteerinä ja valiokunnan sihteerinä vastaan käytännössä niiden toiminnasta.

Enemmän työni keskittyy kuitenkin yrittäjien palvelemiseen, eli palveluiden ja tapahtumien kehittämiseen. Ei ole montaakaan vuotta, kun meillä ei ollut tarjota yrittäjille juuri muuta kuin muutamia tapahtumia silloin tällöin, eikä nettisivuillakaan ollut oikein mitään tietoa yrittäjyydestä. Nyt tarjonta on lisääntynyt ja TEKiin on palkattu yrittäjyysasioihin erikoistuneita lakimiehiä, mikä on parantanut tilannetta huomattavasti. Nettisivuiltakin löytyy erilaisia tietopaketteja; esimerkiksi sivutoimisilta yrittäjiltä tuli meille paljon kysymyksiä, jotka koottiin omalle sivulleen vastausten kera. Sivujen sisältöä ja rakennetta on myös muokattu palautteen pohjalta, jotta se palvelisi jäseniä mahdollisimman hyvin.

Yrittäjien palveluita ja tapahtumia järjestetään usein yhteistyössä eri tahojen kanssa. AKYn ja Suomen Yrittäjien yhteistyön kautta TEKin yrittäjäjäsenet voivat esimerkiksi hankkia SY:n palvelupaketin edullisesti. Eniten yhteystyötä tehdään Suomen Ekonomien kanssa, välillä mukana on muitakin liittoja tai koko AKY. Kun kerran järjestää jotain, niin mieluummin järjestää kerralla isommalle porukalle. Yhteistyöllä saadaan tavoitettua isompi kohderyhmä ja jaettua kustannuksia, minkä ansiosta voimme tehdä asioita isommin. 

Vastuullani on myös TEKin Yrittäjäklubi, joka on kaikille yrittäjille ja yrittäjämielisille jäsenillemme tarkoitettu kerho. Sen nimissä toteutamme paitsi isompia tilaisuuksia yhdessä muiden kanssa, myös pienempiä klubi-iltoja, joissa tarkoituksena on keskustella ja verkostoitua samanhenkisten ihmisten kanssa. Samaa tarkoitusta edistää myös Yrittäjäklubin oma Facebook-ryhmä.

TEKin yrittäjäpalveluita kehitetään yrittäjäporukalta saatavan palautteen ja toiveiden pohjalta. Jos jokin konsepti toimii, sitä jatketaan – jos ei, niin keksitään jotain muuta.

Miten työsi näkyy jäsenillemme?

Vaikuttamistyö näkyy hyvin hitaasti, lainsäädännön muuttaminen kestää kauan. Olemme ajaneet muutoksia muun muassa verotukseen ja sosiaaliturvaan. Teimme pitkään töitä myös arvonlisäveron muuttamisessa niin, että yrittäjät maksavat sen vasta kun ovat saaneet asiakkaalta maksun, se on astunut voimaan. Ehkä lähivuosina näihin muihinkin asioihin saadaan ajamiamme parannuksia.

Palvelut, jäsenedut ja suorapalvelut sekä tapahtumat näkyvät selkeämmin. Aiemmin saimme kritiikkiä siitä, että tapahtumia järjestettiin vain Helsingissä, johon vastauksena keksimme alkaa striimata tapahtumiamme. Sitä olemme hyödyntäneet edelleen, jotta mahdollisimman monet halukkaat pääsisivät seuraamaan tapahtumia ja esityksiä. TEKin uravalmentajat ja Ekonomit ovat olleet vahvasti mukana striimien tekemisessä ja ne ovat olleet jäsentenkin keskuudessa suosittuja.

Toinen esimerkkitapahtuma on Ilo irti yrittäjyydestä. Aiemmin järjestimme sen Ekonomien kanssa kahdestaan, mutta nyt muutkin ovat alkaneet kiinnostua siitä. Ilo irti yrittäjyydestä on myös siitä hyvä esimerkkitapahtuma, että siellä on tehty yrityskauppoja, saatu asiakkaita ja löydetty kumppanuuksia, mikä tuntuu näin tapahtumajärjestäjänä hienolta.

Mikä motivoi sinua?

Saan työssäni tehdä kaikenlaisia hienoja uusia juttuja, esimerkkinä opiskelijoille suunnattu Unikorni-yrittäjyyskisa. Lisäksi näitä pääsee tekemään yhteistyössä monien erilaisten ihmisten kanssa. Kuten muissakin TEKin töissä -haastatteluissa on tullut ilmi, meillä on täällä paljon osaavaa porukkaa. Täytyy kuitenkin sanoa, että kyllähän opiskelijat ovat aivan huikeita myös. Heillä ei tunnu olevan ollenkaan historian tuomia rajoitteita, vaan asioita tehdään usein fiiliksen mukaan.

Mikä on TEKissä parasta?

Täällä on hyvä työporukka. Vuosien saatossa olemme alkaneet tehdä entistä enemmän yhteistyötä keskenämme, se on ollut hienoa. Samalla pääsee hyödyntämään toisten osaamista; monet asiat käyvät niin näppärästi niiltä, jotka ovat alan ammattilaisia. Kyllähän sitä itsekin jotain saisi aikaiseksi, mutta kun toiset osaavat paremmin, niin sitä on mielekästä hyödyntää.