Yhteiskuntasuhdejohtaja

Juhani Nokela edistää TEKin tavoitteita erityisesti koulutuspolitiikan, innovaatioteknologian sekä osaamisen ja tki-toiminnan saralla.

Juhani Nokela on ollut TEKissä syksystä 2010. Nykyään hän toimii TEKissä yhteiskuntasuhdejohtajana.

Mitä työsi yhteiskuntasuhdejohtajana pitää sisällään?

Omalle työpöydälleni kuuluu TEKin tavoitteiden viestiminen poliittisille päättäjille. Esimerkiksi koulutuspolitiikka, innovaatioteknologia ja osaamisasiat ovat työssäni keskeisessä roolissa. Kartoitan myös sopivia yhteistyökumppaneita ja heidän kanssaan teemme asioita, jotta nämä meidän jäsentemme hyväksi asetetut tavoitteet edistyisivät parhaalla mahdollisella tavalla.

Käytännössä tapaan poliittisia päättäjiä ja muiden etujärjestöjen edustajia sekä olen mukana erinäköisissä työryhmissä edustamassa TEKiä tai Akavaa. Lisäksi kirjoitamme sekä TEKissä että yhteistyökumppaneiden kanssa erilaisia kannanottoja ja lausuntoja. Näistä asioista viestin aktiivisesti Twitterissä. Virallisessa kielessä tätä kutsutaan vaikuttajaviestinnäksi, kavereiden kesken puhumme lobbauksesta.

Järjestämme myös paljon erilaisia tapahtumia näihin aiheisiin liittyen. TEKin Graduate Survey’hin liittyvä Future-Proof Engineering Education (FPEE) -seminaari on yksi meidän tärkeimmistä tapahtumistamme. Teknologiateollisuuden kanssa järjestetään tekniikan, yliopistojen ja yritysten yhteistyöfoorumia.

Meillä on sekä YTN:n että Akavan kehyksessä todella paljon läheistä yhteistyötä. Tekniikan yliopistokoulutus on noin 20 % kaikesta yliopistokoulutuksesta, mikä tarkoittaa, että meidän ratkaisumme vaikuttavat myös muuhun yliopistosektoriin. Siksi pitääkin löytää sellaisia ratkaisuja, joilla saavutetaan laajempaa etua ja yhteiskunnallista hyötyä sen sijaan että ajateltaisiin tiukasti vain meidän jäsentemme kantaa, esimerkiksi pelkästään heidän palkkojaan tai osaamistaan.

Osaamistili on hyvä esimerkki aloitteesta, jota olemme YTN-liittojen kanssa ajaneet ja suunnitelleet. Vielä jokin aika sitten kovin moni oli sitä mieltä, että tämä on täysin epärealistinen tavoite – nyt osaamistilin kaltaista ajattelua löytyy lähes kaikkien puolueiden vaaliohjelmista ja tällaisesta ratkaisusta puhutaan ihan aidosti.

Iso osa työtäni on myös vaikuttamisen ja tutkimuksen tiimin vetäminen, jossa meitä on yhteensä 12. Tiimin vetäjänä pidän huolta, että kaikilla on edellytykset tehdä parasta mahdollista työtä vaikuttamisen ja tutkimuksen alueella.

Miten työsi näkyy jäsenillemme?

Toivon mukaan se näkyy niin, että tekniikan osaajien ammattitaitoa arvostetaan laajasti yhteiskunnassa. Lisäksi työelämässä, yliopistoissa ja tutkimuslaitoksissa olisi tärkeää vahvistaa resursseja niin, että sellaiset teknologiat edistyvät, jotka vievät Suomea laajemminkin eteenpäin – tätä pyrin työssäni edistämään.

Nämä eivät ole nopeita asioita, yleensä konkreettisia tuloksia saadaan vasta tavoitteiden toteutuessa. Esimerkiksi TEKin aloitteesta lähtenyt FITech-verkostoyliopisto on tuonut ihan uudenlaisia mahdollisuuksia saada koulutusta meidän nykyisille ja tuleville jäsenillemme.

Mikä motivoi sinua?

Pääsen ajamaan asioita, joiden uskon olevan hyväksi Suomelle ja lisäävän yhteiskunnan vahvuutta ja kestävyyttä tuleville sukupolville.

Mikä on TEKissä parasta?

Kyllä se on se tekemisen meininki, joka näkyy niin toimistolla kuin meidän luottamushenkilöidemmekin keskuudessa. Ihmiset haluavat tehdä hyviä asioita, se on positiivinen juttu.