Viestinnän asiantuntija

Aku Karjalainen pitää huolen siitä, että TEKin jäsenillä ja asiantuntijoilla on käsillä oikeaa tietoa oikeaan aikaan.

Aku Karjalainen on yksi TEKin viestintätiimin asiantuntijoista. Hän on ollut TEKissä töissä 6 vuotta.

Mitä työsi viestinnän asiantuntijana pitää sisällään?

Olen viestinnän ”joka paikan höylä” ja monessa mukana.

Suunnittelen ja toteutan erilaisten kokonaisuuksien, kuten jäsenpalveluiden ja -etujen sekä kampanjoiden, viestintää ja markkinointia. 

Tuotan esimerkiksi sisältöjä TEKin eri viestintäkanaviin: sosiaaliseen mediaan, TEK-verkkolehteen, TEK-lehteen ja verkkosivuille sekä kirjoitan muun muassa tiedotteita. Vastaan myös TEKin jäsenkirjeistä, ja koneeltani lähteekin vuosittain useita kymmeniä uutiskirjeitä.

Viestinnässä somen merkitys on korostunut viime vuosina huomattavasti. Vedän TEKin sometiimiä, joka kehittää TEKin somekanavia. Monessa suhteessa työni muistuttaakin nykyään yhteisömanagerin tehtävää: tuotan kiinnostavia sisältöjä eri somekanaviin, innostan vuorovaikutukseen, teen kohdennettua markkinointia ja analysoin lopputulosta.

Muun visuaalisen viestinnän lisäksi kuvaan ja editoin paljon myös videoita. Lisäksi toimin TEKissä sisäisenä viestintäkonsulttina. Sparraan muita tekkiläisiä viestintäasioissa, kuten somen ja sisältöjen kanssa.

Olen paljon mukana myös akavalaisten neuvottelujärjestöjen Ylemmät Toimihenkilöt YTN:n ja Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKOn toiminnassa.

Miten työsi näkyy jäsenillemme?

Työni punaisena lankana on auttaa jäseniä menestymään paremmin heidän omassa työssään uran eri vaiheissa. Huolehdin siitä, että jäsenillä olisi mahdollisimman oikea-aikaista ja kohdennettua tietoa meidän jäsenpalveluistamme ja jäseneduistamme sekä mahdollisuus vuorovaikutukseen.

Yksi TEKin keskeisistä tehtävistä on kehittää työelämää, tekniikan alan yliopistokoulutusta sekä yritysten toimintaedellytyksiä, ja siinä työssä viestinnän rooli on hyvin keskeinen. Ilman näkyvyyttä ja merkityksellistä viestintää ei saada aikaan tuloksia. Sparraan meidän asiantuntijoita viestintäasioissa, jotta heillä olisi paremmat valmiudet toimia tärkeässä vaikuttamis- ja asiantuntijatyössä. Tuotan myös itse sisältöä, joilla on vaikuttavuutta ja merkitystä.

Mikä motivoi sinua?

On aina palkitsevaa, kun näkee, että omalla työllä on merkitystä. On kannustavaa, kun esimerkiksi TEKin kannanotto tai TEKille tärkeät teemat saavat näkyvyyttä ja niillä on vaikutusta. Tai kun kuulee, että jäsenille on ollut hyötyä TEKin palveluista ja eduista.

Myös oman osaamisen jatkuva kehittäminen ja uudenlaisten ratkaisujen löytäminen inspiroivat. Tähän TEKissä on loistavat mahdollisuudet.

Mikä on TEKissä parasta?

Työ itsessään on todella monipuolista. Aamu saattaa alkaa esimerkiksi yrittäjien uutiskirjeen lähettämisellä, puolelta päivin kirjoitan jo artikkelia yliopistojen kehittämisestä ja päivän päätteeksi suunnittelen jonkin tapahtuman markkinointikampanjaa. Ja niiden välissä teen muutaman somepäivityksen.

TEKissä annetaan myös paljon vapauksia toteuttaa omia ideoita. Olen yksi #Isähaaste-kampanjan ideoijista, ja on ollut hienoa, että aloitteestani TEK lähti näkyvästi kampanjaan mukaan. Kampanjassa kehitetään yritysten yrityskulttuuria isäystävällisemmäksi.

TEKin somekanavat löytyvät Facebookista, Twitteristä, LinkedInistä, Instagramista ja YouTubesta