TEKin toiminnanjohtaja Jari Jokinen

Toiminnanjohtaja

Jari Jokinen luotsaa TEKin toimintaa ja pitää johtoryhmän kanssa huolta, että toimiston väellä on hyvät edellytykset palvella jäseniämme.

Jari Jokinen on toiminut TEKin toiminnanjohtajana vuodesta 2018 asti. 

Mitä työsi toiminnanjohtajana pitää sisällään?

Työssäni kaikkein tärkein tehtävä on yhdessä muun johtoryhmän kanssa pitää huoli siitä, että TEKin toimiston väellä on hyvät edellytykset tukea ja auttaa jäseniämme. Me haluamme parantaa jäsentemme työelämää tarjoamiemme palveluiden, kollektiivisen edunvalvonnan sekä vaikuttamistyön kautta.

Tähän työhön liittyy myös paljon sidosryhmäyhteistyötä, muun muassa poliitikkojen, ministeriöiden, muiden työntekijä- ja työnantajajärjestöjen piirissä. Ennen vaaleja ja niiden jälkeen teemme paljon vaikuttamistyötä yhdessä.

Käytännössä kalenterini täyttyy erilaisista kokouksista ja tapaamisista. Työhöni kuuluu lobbaamista, vuorovaikutusta ja paljon keskusteluja niin toimiston sisällä kuin ulkopuolellakin. 

Miten työsi näkyy jäsenillemme?

Toivon sen näkyvän sitä kautta, että me teemme TEKinä jäsenten näkökulmasta yhä relevantimpia, omalta tuntuvia asioita. Yksittäisillä jäsenillä on erilaisia palvelu- ja tietotarpeita, joihin haluamme entistä paremmin vastata. Vaikutamme yhteiskuntaan ja maailmaan siten, että se muuttuu tekkiläiselle paremmaksi paikaksi.

Muun muassa kilpailukieltosopimukset, joiden ylenmääräisen käytön nyt aloittava hallitus toivottavasti kieltää, ovat hyvä esimerkki tällaisesta pitkäjänteisen vaikuttamistyön tuloksesta, joka näkyy yksittäisille jäsenille ihan heidän arjessaan.

Toinen esimerkki, miten hieman hankalasti hahmottuva neuvottelutoiminta näkyy, ovat yleiskorotukset. Näyttää siltä, että ylempien toimihenkilöiden palkankorotukset perustuvat pääosin näihin yleiskorotuksiin, jotka on neuvoteltu. Näinkin työmme konkretisoituu ihan jokaiselle jäsenelle.

Yleisesti voisi sanoa, että kollektiivinen edunvalvonta on vähän kuin siivoaminen – sitten kun sen jättää tekemättä, se alkaa näkyä. Ja taitaa olla myös niin, että jos me emme pitäisi ääntä yli 35 000 euroa vuodessa ansaitsevien työn kireästä verotuksesta, kuka pitäisi.

Mikä motivoi sinua?

Minulle tekniikan asia on erittäin tärkeä. Koko ajatus siitä, että me voimme tämän tyyppisenä organisaationa olla uudistamassa suomalaista yhteiskuntaa ja kehittämässä sen toimeliaisuutta, tekniikan tekijöiden asiaa, on minulle tärkeä. Olen tehnyt miltei koko työurani töitä tekniikan yliopistokoulutettujen ja heidän asiansa parissa eri rooleissa.

Jäsenten asia on myös minulle tärkeä. TEKin jäsenet ovat tulevaisuuden tekijöitä. Parhaimmillaan TEK toimii tulevaisuuden monimutkaistuvan työelämän mahdollistajana laajemmin mutta myös yksittäiselle jäsenelle. Kun jäsenillämme on mahdollisuus tehdä hyvää työtä, vaikuttaa se muuhunkin yhteiskuntaan. Onhan niin, että korkeaan teknologiaan perustuva vienti on hyvinvointipalveluiden paras kaveri.

En myöskään usko, että oikeudenmukaisuus menee hevin pois muodista. Haluan olla vahvistamassa suomalaisen yhteiskunnan oikeudenmukaisuutta.

Mikä on TEKissä parasta?

TEKissä on parasta sekä meidän jäsenkuntamme, joka on todella vahva voimavara koko meidän yhteisöllemme, että kollegat täällä TEKin toimistolla. Meillä on pieni ja pippurinen, erittäin osaava, motivoitunut joukko, jonka työstä voi olla todella ylpeä.