Sirkku Pohja toimii TEKissä tasa-arvovastaavana

Tasa-arvovastaava

Sirkku Pohja edistää tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta vaikuttamalla muun muassa työehtosopimuksiin ja lainsäädäntöön sekä antamalla jäsenneuvontaa.

Sirkku Pohja toimii tasa-arvoasioista vastaavana asiantuntijana. Hän on ollut TEKissä töissä vuodesta 1994.

Mitä työsi tasa-arvovastaavana pitää sisällään?

Näen työni tekniikan alan asiantuntijoiden työelämän kehittäjänä, koskien myös yksityisen sektorin korkeasti koulutettuja palkansaajia yleisemmin. Työssäni johtavina teemoina ovat tasa-arvo, yhdenvertaisuus ja työturvallisuus. Tehtäväkenttäni jakaantuu vaikuttamis-, neuvottelu- ja neuvontatehtäviin sekä koulutussuunnitteluun.

Vaikuttamis- ja neuvottelutyössä toimin asiantuntijana TEKin, YTN:n ja Akavan ryhmissä, joissa valmistellaan muun muassa perhevapaauudistusta, tasa-arvo- ja yhdenvertaisuuslinjauksia ja näihin liittyviä jäsentutkimuksia. Yleisesti voi sanoa, että työ on kollektiivista asenteisiin vaikuttamista, jotta jäsenemme voivat osallistua ja edetä työelämässä tasa-arvoisesti ja yhdenvertaisesti erilaisista ominaisuuksistaan huolimatta. Tarvitaan lisää ymmärrystä siitä, miksi tasa-arvo on tavoittelemisen arvoinen asia ja miten sitä ylläpidetään tavallisessa arkipäivän työssä. Ihmiset ovat erilaisia, mutta on väärin, jos sukupuoli tai jokin ominaisuus estää heitä toteuttamasta itseään työelämässä. Tasa-arvo ei ole valmis asia niin naisille kuin miehillekään, sen eteen on vielä paljon tehtävää.

Työehtosopimusneuvotteluihin liittyvissä tehtävissä hoidan tavoitteiden valmistelua ja itse työehtosopimusneuvotteluja. Tavoitteiden valmistelussa on tärkeää tietää mitä mieltä jäsenet ovat. Jäseniä edustavat henkilöstöedustajat ovat tässä erityisen tärkeässä asemassa ja heidän mielipiteitään selvitän yhteistyössä muiden neuvottelijoiden kanssa yhteisissä tapaamisissa ja tapahtumissa. Asioita aletaan viedä eteenpäin myös meille tulleiden jäsenten yhteydenottojen perusteella, jos huomaamme, että jokin teema nousee niissä toistuvasti esiin.

Toinen osa työtäni on henkilöstöedustajien ja jäsenten neuvonta erilaisissa työsuhdeasioissa. Yhteydenottoja tulee yleensä henkilöstöedustajilta esimerkiksi työehtosopimuksiin, palkkakartoituksiin, työehtojen muutoksiin ja työpaikan ristiriitoihin liittyen. Palkkaneuvonta ja työsuojelu- ja tasa-arvokysymykset ovat pääosassa antamassani jäsenneuvonnassa.

Lisäksi työturvallisuus kuuluu yhtenä tärkeänä osana tehtäviini TEKissä ja YTN:ssä. YTN:n työsuojeluryhmän vetäjänä vastuullani on työsuojelukoulutusten suunnittelu ja itse kouluttaminen. Tämä työ on erityisen antoisaa, sillä siinä kohtaa henkilöstöedustajia kaikilta jäsentemme työaloilta ja pysyy kartalla heidän työpaikkojensa työturvallisuuden tilasta. 

Miten työsi näkyy jäsenillemme?

Työni on pitkäjänteistä ja tuloksia näkyy yleensä vasta pitkän ajan kuluttua. Tavoitteena kun on luoda Suomeen oikeudenmukaista työelämää laajasti koko akavalaiselle kentälle. Se pitää sisällään niin lakeihin vaikuttamista TEKin, Akavan ja YTN:n ryhmissä kuin näiden tavoitteiden tuomista pöytään työehtosopimusta neuvoteltaessa ja henkilöstöedustajien sekä jäsenten neuvonnassa.

Työni näkyy vahvasti juuri työehtosopimusten kautta. Jos emme neuvottelisi niitä, palkansaajille ei kuuluisi monia nykyisiä työsuhteen ehtoja. Esimerkiksi viime neuvottelukierroksella neuvottelimme yhteen työehtosopimukseen suosituksen, että perhevapaata käyttävän kanssa sovittaisiin yhteydenpidosta perhevapaan aikana. Tämän tarkoitus on helpottaa ja edistää työelämään paluuta perhevapaalta.

Konkreettisesti jäsenillemme näkyvät myös antamani palkka- ja työsuhdeneuvonta sekä pitämäni koulutukset.

Mikä motivoi sinua?

Mielestäni kollektiivinen edunvalvonta antaa yksilölle mahdollisuuden toteuttaa työelämänsä haaveita haluamallaan tavalla. Tässä ammattiliittotyössä voin auttaa henkilöstöedustajia ja jäseniä tekemään parempaa työelämää, jossa kaikille on tilaa ja erilaisuutta pidetään voimavarana.

Mikä on TEKissä parasta?

Kun saa olla mukana tekemässä jäsenille parempaa työelämää kollektiivisesti. Tehtävää riittää, kun työelämä muuttuu kaiken aikaa, mutta osaavien asiantuntijoiden kanssa tämä työ antaa tekijälleen erittäin paljon. TEKissä myös pääsee oppimaan kollegoiltaan uutta, meillä pyritään kunnioittamaan erilaisuutta ja se on mielestäni yksi hyvä työyhteisön ominaisuus.