Palvelujohtaja

Miia Sepin vastuulla ovat TEKin palvelut ja jäsenkokemus sekä niiden kehittäminen.

Palvelujohtaja Miia Seppi aloitti TEKissä vuonna 2018. 

Mitä työsi palvelujohtajana pitää sisällään? 

Vedän Palvelut ja jäsenkokemus -toimintoa, jonka tavoite on palvella meidän jäseniämme erilaisissa työelämän tilanteissa. Palveluporukkaan kuuluu monipuolisesti eri alojen asiantuntijoita: lakimiehiä, uravalmentajia ja opiskelijatoimijoita. Lisäksi tiimissä on jäsenten päivittäisestä asioinnista huolehtivia henkilöitä. Teemme töitä todellisella moniosaajatiimillä!

Oma roolini on kehittää TEKin palveluita ja jäsenkokemusta ja miettiä, miten voimme auttaa ja palvella jäseniämme nykyistä paremmin. Työaikaani kuluu myös palveluvisiotyöhön. Palveluvision on tarkoitus on avata meille suuntaviivoja siitä, miten ja missä kanavissa  palvelemme jäseniämme tulevaisuudessa ja millaisilla palveluilla ja tuella olisi heille eniten arvoa. 

Noin 72 000 jäsentämme ovat kovin eri vaiheessa omaa elämäänsä ja uraansa ja heillä on erilaisia palvelutarpeita. Visiotyön pohjaksi kasvatimme omaa ymmärrystämme erilaisten jäsenten ajatusmaailmasta ja arjesta. Kutsuimme haastatteluihin ja työpajoihin kattavan joukon jäseniä ja potentiaalisia jäseniä aina opiskelijoista pitkän uran tehneisiin ja työttömistä yrittäjiin. TEKin puolelta työhön koottiin moniosaajatiimi, jossa on asiantuntemusta opiskelijatoiminnasta, edunvalvonnasta ja neuvottelutyöstä, lakipalveluista, urapalveluista, tutkimuksesta ja datasta sekä viestinnästä. 

Olemme ideoineet useita erilaisia palveluita, joita voisimme kenties tarjota tulevaisuudessa. Jalostamme ja priorisoimme palveluideat yhdessä jäsenten ja potentiaalisten jäsenten kanssa, ennen kuin teemme päätöksiä niiden toteuttamisesta. 

Olen tehnyt liiketoiminnan ja palveluiden kehitystä eri aloilla koko työurani, asiakaslähtöisiä menetelmiä kuten palvelumuotoilua hyödyntäen. On mielenkiintoista muotoilla palveluita hieman erilaisessa ympäristössä perinteisen bisnesmaailman sijaan. TEKissä painotamme palveluideoiden priorisoinnissa enemmän juuri jäsenelle tuotettavaa arvoa euromääräisen liiketoimintapotentiaalin sijaan, mikä on kivaa. Muuten samat lainalaisuudet kehityksessä pätevät mielestäni sekä yksityisellä sektorilla että järjestöpuolella. 

Miten työsi näkyy jäsenillemme? 

Palveluvisiotyön ohella kehitämme palveluitamme koko ajan. Palvelemme toki jäsenistöämme joka päivä tavalliseen tapaan.

Palveluvisiotyö taas ei vielä näy konkreettisesti muille kuin sen työstöön osallistuville jäsenille. Sen vaikutukset toteutuvat pidemmällä aikavälillä. 

Mikä motivoi sinua? 

On ollut ihan mahtavaa nähdä, miten innostuneesti ihmiset ovat lähteneet mukaan palveluvision työstöön. TEKin asiantuntijat olivat mukana haastattelemassa jäseniä ja potentiaalisia jäseniä ja ideoita on kasattu koko TEKin porukan voimin. Mielestäni paras tulos syntyy hyödyntämällä erilaisten ihmisten erilaisia osaamisia ja vahvuuksia. Yhdessä olemme paljon fiksumpia ja myös luovempia. Toisaalta, vaikka meillä on TEKissä mahtavaa osaamista, emme me täällä toimistolla yksin tiedä, mitä meidän pitäisi tehdä, siksi meidän on hyvä olla avoimia ja avoimin mielin osallistaa myös jäseniämme. 

Uskon vahvasti siihen, että palveluvision lopputuloksena on parempia palveluita, jotka jäsenet kokevat itselleen arvokkaammiksi. Yksi tärkeä motivaatiotekijä onkin myös se, kun jossain vaiheessa pääsee näkemään tyytyväisempiä jäseniä ja saa heiltä oikeaa palautetta. 

Yleisesti työssä minua motivoi uuden oppiminen ja haasteiden pariin heittäytyminen. Tykkään, kun haasteet eivät ole liian helppoja – eikä todellakaan ole helppoa uudistaa TEKin kaltaisen ammattijärjestön ehkä hieman pölyyntynyttä imagoa. 

Mikä on TEKissä parasta? 

Ensinnäkin meillä on töissä huipputyyppejä. Täällä pääsen myös oikeasti tekemään koko TEKin kannalta  isoa muutosta. Jotkut ovat kyselleet, että voiko järjestötyössä vain ottaa lungisti – nauraen olen kertonut että töitä on tosi paljon, ei ole tarvinnut peukaloita pyöritellä! 

Työn merkityksellisyys on myös tärkeää; mielestäni TEK on sellainen organisaatio, jossa voimme aidosti auttaa ihmisiä ja rakentaa hyvää arkea. Kun työelämässä asiat ovat hyvin ja työ ja vapaa-aika ovat balanssissa, näkyy se ihan konkreettisesti ihmisten hyvinvoinnissa. Hyvä, onnellinen arkihan on se mitä meistä kukin omalla tavallaan tavoittelee. Hyvinvoinnin ja hyvän arjen edistäminen, se on mielestäni ihan huippujuttu tässä työssä.