Opiskelijoiden jäsenyysvastaava

Ida Rantanen vastaa TEKin näkymisestä ja palveluista opiskelijoille.

Ida Rantanen on toiminut TEKin opiskelijoiden jäsenyysvastaavana vuodesta 2017. Alun perin hän tuli TEKiin teekkariasiamieheksi vuonna 2014.

Mitä työsi opiskelijoiden jäsenyysvastaavana pitää sisällään?

Vastaan opiskelijoiden jäsenhankinnasta ja jäsenpidosta yhdessä seitsemänhenkisen tiimin kanssa, johon kuuluvat meidän puolipäiväiset opiskelijayhdyshenkilömme eli tykkimme ympäri Suomea. Omassa työssäni pyrin edistämään tykkien jäsenhankinnan onnistumista miettimällä, miltä TEKin pitäisi näyttää opiskelijoille ja kehittämällä meidän palveluitamme opiskelijoille hyödyllisiksi.

Jäsenhankintaa teemme näkyvimmin fuksiviikoilla; kahden viikon ajan meillä on kampuksilla puheenvuoroja ja ständejä, joiden kautta kohtaamme uusia jäseniä. Tässä ovat mukana niin tykit, kiltayhdyshenkilöt eli kyhit sekä tuutorit. Olen myös itse kohtaamassa jäseniä face-to-face ja kertomassa, miksi TEKiin pitäisi ja kannattaa kuulua. Näiden parin viikon jälkeen näymme opiskelijoille kampuksilla ja erilaisissa tapahtumissa aina valmistumiseen asti.

Tykkien valmentajana ja tiimin vetäjänä pyrin antamaan heille työkaluja siihen, että he osaavat esiintyä ja kertoa opiskelijoille, millainen jäsenjärjestö ja yhteisö me olemme. Työnkuvaani kuuluu paljon ihmisten tukemista ja tsemppaamista, mistä tykkään ja minkä takia tätä työtä teen. Välillä tsemppaan myös jäseniä; minulle tulee yhteydenottoja esimerkiksi palkkasuosituksista tai CV:istä, jolloin itse enemmänkin tsemppaan opiskelijoita olemaan itsevarmempia omasta osaamisestaan samalla kun ohjaan kysymyksen oikealle asiantuntijalle.

Isoimmat vastuullani olevat tapahtumat ovat uudistettu TEK-akatemia ja valtakunnalliset jäynäkilpailut. TEK-akatemia on kaikille opiskelijoille avoin koulutuskokonaisuus työelämätaidoista, johon kuuluu luentoja eri paikkakunnilla sekä kerran vuodessa järjestettävä koulutusseminaari. Seminaari on parhaimmillaan myyty loppuun seitsemässä minuutissa, mikä oli huikea tulos! Valtakunnallisissa jäynäkilpailuissa taas kisataan joukkueittain parhaan jäynän toteuttamisesta. Kisat ovat tärkeä osa teekkarikulttuuria ja niitä järjestämällä haluamme tukea ja ylläpitää teekkarihenkeä. Tällä hetkellä pyöritän myös Nuorten osaajien foorumia, joka on vastavalmistuneille tarkoitettu koulutuskokonaisuus työelämätaidoista.

Lisäksi vastuullani ovat TEKin opiskelijatoiminnan avustukset. Minulle tulee paljon sponsorointi- ja tukipyyntöjä; isoimmat yhteistyösopimukset käsittelen itse ja tykit hoitavat alueilla omat sopimuksensa. Tarvittaessa he konsultoivat minua esimerkiksi tuen määrästä. Vastaan tykkien kanssa opiskelijatoiminnan budjetista, jonka puitteissa nämä päätökset tehdään.  

Vappu on iso osa teekkarikulttuuria, joten luonnollisesti se näkyy myös minun pöydälläni. TEKillä on yhteistyökuvioita, joiden kautta mainoksiamme löytyy esimerkiksi wappulehdistä ja wappuradioista. Jos teekkarius kiinnostaa, kaikkea mielenkiintoista tietoa teekkarikulttuurista on koottu teekkarit.fi -sivustolle!

Työhöni kuuluu siis monenlaista, jossa fokuksena ja linssinä, jonka läpi katson, ovat aina opiskelijat ja valmistumisvaiheessa olevat.

Miten työsi näkyy jäsenillemme?

Koen, että työni näkyy voimakkaasti juuri opiskelija-aikoina, tällä hetkellä varsinkin TEK-akatemian kautta. Minä ja tiimini vastaamme TEKin näkyvyydestä kampuksilla ja kampuksilla tapahtuvan toiminnan tukemisesta – se on työni ehkä konkreettisinta jälkeä. Pyrin itsekin näkymään ympäri Suomea ja tavoitteenani on kiertää joka kevät- ja syyskausi kaikki kampukset.

Minusta me olemme viime aikoina ottaneet todella mahtavia kehitysaskelia opiskelijapuolella. TEK ei ole enää pelkkä rahaa antava ja teekkarikulttuuria tukeva järjestö, vaan nyt näymme myös työelämän asiantuntijan roolissa, joka pyrkii tuomaan koulutusta ja asiantuntijuutta opiskelijoiden käyttöön. Näymme myös hienosti TEK Lounge -tilojen myötä, jotka löytyvät jo Tampereelta ja Lappeenrannasta.

Mikä motivoi sinua?

Haluan rakentaa parempaa huomista ja parempaa hyvinvointia kaikille ihmisille. Varsinkin tällä hetkellä koen, että työ on iso osa suomalaisuutta; harvassa maassa työn tekeminen ja työ koetaan yhdeksi arvoksi, niin kuin Suomessa. Sen takia on mielestäni todella tärkeää, että töitä osataan tehdä niin, että pysytään terveenä. Työn tekeminen alkaa usein jo opintojen aikana, milloin pitäisi myös oppia terveet tavat työskennellä. TEKinä me voimme olla tässä iso vaikuttava elin.

Minua motivoi paljon myös ihmisten kehityksen tukeminen. Olen itse kemiantekniikan DI, mutta minua on aina kiinnostanut enemmän ihmisten välinen kemia ja tässä työssä pääsen pureutumaan juuri siihen ja myös miettimään, mitä tulevaisuudessa pitäisi tehdä, että jaksaisimme paremmin työelämässä.

Mikä on TEKissä parasta?

Tietenkin tämä työyhteisö. Tällä hetkellä erityisesti parasta on myös se, kuinka rohkeasti me teemme muutosta ja kyseenalaistamme toimintatapojamme. On tosi siistiä olla tällaisessa murroksessa olevassa työympäristössä. Teen työkseni töitä järjestöpuolella, mikä on Suomen laajuisesti aika isossa murroksessa ja sitä kyseenalaistetaan. Vapaa-ajalla taas olen lähtenyt mukaan politiikkaan, mikä on myös mielestäni murroksessa – ilmeisesti viihdyn muutostilanteissa ja ”hankalissa” paikoissa. Esikuvani on Peppi Pitkätossu ja elämänasenteeni vastaa pitkälti hänen ”mikään ei ole mahdotonta” -ajatteluaan; mielestäni kaikki on mahdollista, kunnes toisin todetaan. Vielä en ole hirveän montaa kertaa joutunut näin toteamaan, vaan aina on löydetty uusi reitti toteuttaa asiat.