Opiskelijatoiminnan asiantuntija

Matti Vähä-Heikkilä edistää työssään opiskelijoiden vaikuttavuutta muun muassa koulutusten, projektien sekä edunvalvonnan kautta.

Matti Vähä-Heikkilä toimii TEKin opiskelijatoiminnan asiantuntijana. Hän on ollut TEKissä vuodesta 2018 ja toiminut sitä ennen TEKin luottamustoimissa yli kuuden vuoden ajan.

Mitä työsi opiskelijatoiminnan asiantuntijana pitää sisällään?

Ensimmäisenä tulee mieleen, että mistä oikein aloittaisi; teen paljon kaikenlaista ja työnkuvani on melko vaihteleva. Työni kiteytyy meidän opiskelijajäsentemme vaikuttavuuden edistämiseen TEKissä ja TEKin organisaatiossa, kuten valiokunnissa ja valtuustossa. Tuon TEKissä esiin nuorta näkökulmaa, jotta toiminta vastaisi jäseniä – yli 50% jäsenistämme on alle 40-vuotiaita. Toki toimenkuvaani kuuluu myös opiskelijajäsentemme tukeminen heidän muissakin pyrkimyksissään esimerkiksi kampuksilla tai laajemmin yhteiskunnassa. Mitä tämä käytännössä tarkoittaa; järjestän koulutuksia, seminaareja ja muita tapahtumia opiskelijajäsenille, käyn itse puhumassa erilaisissa tilaisuuksissa, koordinoin opiskelijatoiminnan projekteja sekä hoidan opiskelijoiden edunvalvontaa. Eli lyhyesti sanottuna toimin sen käsitteen alla, että tuen opiskelijajäsenten vaikuttavuutta, asiayhteys vain vaihtelee.

Vastuullani olevista tapahtumista isoin on vuosittain järjestettävä Teekkariseminaari. Tapahtumaan osallistuu yli sata aktiivista toimijaa eri paikkakunnilta. Tavoitteena on edistää heidän yhteisöllisyyttään ja myös kouluttaa heitä aina esiintymisestä järjestölliseen tietämykseen. Muita järjestämiäni tapahtumia ovat esimerkiksi Teekkarijohtajafoorumi ja Teekkarikulttuurifoorumi, jotka keräävät eri paikkakuntien toimijat yhteen keskustelemaan eri teemoista ja kouluttautumaan vielä paremmaksi siinä, mitä arkipäivässä tekevät. Esimerkiksi Teekkarijohtajafoorumissa tutkiskellaan omaa johtajuutta sekä treenataan palaute- ja keskustelutaitoja. Teekkarikulttuurifoorumissa taas saatetaan puhua esimerkiksi teekkarilakkien kanto-oikeuden myöntöperusteista eri kampuksilla.

Toisinaan käyn itse puhumassa erilaisissa tilaisuuksissa, esimerkiksi työelämäkursseilla, joissa olen kertonut spesifisti työllisyys- ja työllistymisnäkökulmasta minkälaisiin toimiin tai organisaatioihin vaikkapa bioteekkarit työllistyvät. Lisäksi teen erilaisia seminaarikeikkoja ja käyn tapahtumissa pitämässä TEKin luentoja ja puheenvuoroja, samalla esitellen TEKin toimintaa. Koitan aina tuoda näihin puheenvuoroihin muutakin sisältöä, ettei niistä jäisi pelkän mainospuheen maku.

Näiden lisäksi minulle kuuluu opiskelijoiden työelämän edunvalvonta ja siihen liittyviin asioihin vaikuttaminen. Toimin Akavan suuntaan TEKin opiskelijoiden äänitorvena; olen siellä muutamissa työryhmissä ja verkostoissa mukana. Toimin myös TEKin nuorten valiokunnan sihteerinä sekä pyöritän TEKin omaa opiskelijaedustajien verkostoa. Järjestän heille koulutuksia, jotta he pystyvät tekemään vaikuttamistyötä hyvillä edellytyksillä. Tavoitteena on saada nuoretkin kokemaan TEK omakseen, ja että meidän toiminnassamme näkyisi yli 20 000 opiskelijajäsenenkin läsnäolo.

Tietysti päiviin mahtuu rutiinityötäkin; osallistun paljon opiskelijakentän viestintään somessa ja kommentoin opiskelijoihin liittyviä juttuja parhaani mukaan, jos niihin jotain sanottavaa on. Olen myös opiskelijoiden apuna miettimässä asioita laidasta laitaan, olen kommentoinut esimerkiksi vastaperustettujen yhdistyksien sääntöjä ja auttanut luomaan käytännön toimintamalleja.

Miten työsi näkyy jäsenillemme?

Kaiken edellä mainitun kautta. Pyrin työssäni kasvattamaan nuorten jäsenten osallisuutta ja ylipäätään mainostan ja markkinoin nuorten mahdollisuuksia päästä vaikuttamaan ja etenemään asioissa. Toimin tavallaan kahdensuuntaisena viestintäkanavana TEKin toimistolta kentälle ja toisinpäin. Jos TEKin organisaatiossa vapautuu nuorille tyypeille paikkoja, niiden viestinnän ja näkyvyyden pallo on minulla hallussa. 

Mikä motivoi sinua?

Työn suora vaikutus; näen oman kädenjälkeni suhteellisen nopeasti. Välillä kun saan jonkun idean, sitä on suhteellisen nopeaa viedä eteenpäin. Toki paljon riippuu idean luonteesta ja mittakaavasta. Pääsen tässä työssä toteuttamaan itseäni yllättävänkin vapaasti; tehtäviäni ei ole kovin tarkkaan rajattu ja päivien sisällöt vaihtelevat laidasta laitaan. Se on ehkä paras puoli tällaiselle tyypille, joka ei tahdo pysyä paikallaan. Minkä kokee kulloinkin parhaaksi mahdolliseksi tavaksi edistää opiskelijoiden asioita, sitä olen sitten saanut tehdä.

Koen myös pystyväni vaikuttamaan yhteisön asioihin ja toimimaan yhteisön rakentajana. Täällä ei tarvitse polkea paikallaan, vaan yhteisö tarttuu uusiin ideoihin aika ennakkoluulottomasti. Se motivoi, ettei jäädä turhaan empimään yksittäisiä asioita.

Mikä on TEKissä parasta?

Näin työntekijän kannalta tämä on mainio työyhteisö. Laajemmin ajateltuna TEK on ainutlaatuinen yhteisö meidän jäsenillemme, tekniikan alan osaajille Suomessa – vastaavaa ei ole. TEK on myös luotettu ja arvostettu keskustelija sekä toimija yhteiskunnassa yleisemminkin.