Nuorisoprojektivastaava

Tuula Pihlajamaa kertoo tekniikan alan monista mahdollisuuksista lapsille ja nuorille, jotta meillä riittäisi osaavia ammattilaisia tulevaisuudessakin.

Tuula Pihlajamaa toimii TEKin nuorisoprojektivastaavana. Hän on ollut TEKissä töissä vuodesta 1996.

Mitä työsi nuorisoprojektivastaavana pitää sisällään?

Työni päätarkoitus on tehdä tekniikan alaa näkyväksi nuorille ja innostaa heitä valitsemaan se opiskelualakseen ja tulevaksi työkseen. Työstäni erottuu kolme selkeämpää kokonaisuutta: TuKoKe-tiedekilpailu, opo.tek.fi-sivusto sekä eri tapahtumissa järjestettävät työpajat. Lisäksi teen paljon yhteistyötä ja vaikuttamistoimintaa opetus- ja tiede-teknologiakasvatuksen asiantuntijoiden kanssa esimerkiksi opetuksen sisältöön ja tulevaisuuden monipuolisten osaamistarpeiden esilletuontiin liittyen.

Vastaan TuKoKen eli Tutki-Kokeile-Kehitä -kilpailun järjestämisestä yhteistyössä Kehittämiskeskus Opinkirjon kanssa. Kilpailu on suunnattu päiväkoti-ikäisistä lapsista lukioikäisille nuorille, jotka voivat osallistua omilla töillään miltä tahansa tieteenalalta. Meidän tehtävänämme on ottaa töistä tehdyt raportit vastaan, käydä ne läpi ja etsiä sopivat asiantuntijat arvioimaan niitä. Asiantuntijoiden löytäminen on joskus haastavaa, koska asiaansa perehtyneen nuoren tietämys voi upota syvälle vaikkapa matematiikan osa-alueen syövereihin. Silloin hyväkään matematiikan yleisosaaminen ei riitä, vaan pitää löytää alueen spesialisti.  

Sekä meidän että asiantuntijoiden arvioiden perusteella valitsemme noin 35-40 työtä lopputapahtumaan, jossa nuoret pääsevät esittelemään työnsä tuomaristolle. Voittajat valitaan tuomariston tekemien haastattelujen perusteella. Näistä voittajista valitaan myös osallistujat kansainvälisiin tiedekilpailuihin, kuten EUCYS (European Union Contest for Young Scientists), Intel ISEF (International Science and Engineering Fair) ja GENIUS Olympiad -kisoihin.

opo.tek.fi-sivustolle olen koonnut yhteen ammattialatietoutta, jota perusasteen ja lukion opettajat ja oppilaat voivat hyödyntää. Sivuston materiaalin kautta koululaiset pystyvät paremmin hahmottamaan, mitä kivaa tekniikan alalla voi tehdä, millainen ammattiala tai työpaikka se olisi tai minkälaisiin tehtäviin tekniikan alan yliopistokoulutus antaa valmiuksia.

Järjestän myös erilaisia työpajoja sekä TEKin että muiden tahojen tapahtumissa. Muun työni ohessa kehittelen näihin sopivia tehtäviä, jotka olisivat uniikkeja ja juuri TEKin näköisiä, eivätkä muualta kopioituja. Materiaaleissa käytämme mahdollisimman helposti saatavilla olevia osia, joista valtaosan voi ostaa myös tavallisista marketeista. Lisäksi näissä tehtävissä näkyy aina kierrätettävyyden ja uudelleenkäytön henki; esimerkiksi moottoriveneestä voi tehdä auton kääntämällä ”korin” ympäri ja lisäämällä renkaat. Samoista osista voi tuunata myös piirtobotin. Haluamme toimia esimerkkinä siitä, kuinka tekniikka ja sen ratkaisut vastaavat tulevaisuuden haasteisiin, tässä tapauksessa materiaalien uudelleenkäytön kautta.

Työpajojen tehtäviä suunnitellessa materiaalien lisäksi on tärkeää huomioida sopiva haastavuus: tehtävien pitää vahvistaa osallistujan minäpystyvyyttä lähtötasosta riippumatta. Tekijän pitää onnistua ja jos rakennettava vekotin ei toimi, pitää voida nähdä, miksi se ei toimi. Lapset voivat tällöin itse löytää ratkaisun ja saada laitteen toimimaan. Se on sellainen lapsen kokoinen onnistuminen, ”minä osaan tehdä tämmöisen”. Nämä vekottimet saa aina myös mukaansa, jolloin niillä voi leikkiä ja jatkaa tuunausta kotonakin.

Miten työsi näkyy jäsenillemme?

Toivottavasti niin, että tulevaisuudessa tekniikan alan opintoihin hakeutuu osaavia, monipuolisia henkilöitä. Työni kautta yritän jättää sellaisia muistijälkiä näille nuorille, että silloin kun he alkavat miettiä mitä isona tekevät, tekniikan ala nousisi mieleen.

Mikä motivoi sinua?

Fiksut ihmiset. Myös kollegat, mutta eritoten nämä nuoret, heidän kanssaan työskentely on valtavan inspiroivaa. Heillä on aivan loistavaa ajattelua ja mahtava lähestymistapa asioihin. Kun katsoo esimerkiksi TuKoKe-töitä, tulee tunne, että voi suhtautua tulevaisuuteen luottavaisesti. Nuoret osaavat erityisen hyvin sulauttaa tieteen ja tekniikan eri aloja keskenään, kun he alkavat etsiä ratkaisuja. Kun vain tämä vanhempi polvi ymmärtäisi olla enemmän tukena kuin tulppana ja pysyä poissa tieltä, eikä asettua ratkaisujen esteeksi.

Mikä on TEKissä parasta?

Valtakunnallinen näköala siihen, mitä tekniikan alalla tapahtuu. Me katsomme tätä kenttää aika laaja-alaisesti, minkä ansiosta muodostuu melko hyvä käsitys siitä, mitä alalla suurin piirtein tapahtuu. Millä tasolla ollaan konkreettisissa ratkaisuissa, mitä voidaan tehdä eri tekniikan alueilla ja mikä taas on vasta suunnittelun tai utopian tasolla. Se on uteliaalle mielelle äärimmäisen hyvä sisältö.

Toki viesti menee myös paremmin perille, jos samasta asiasta puhuu useampi ihminen kimpassa, kuin että yksin huutaa torilla, että mulla olisi tällainen mielettömän hyvä juttu. Hyviä asioita on mahdollista viedä eteenpäin yhteistyössä muiden valtakunnallisten toimijoiden kanssa.