Lakimies

Rina Knape auttaa jäseniämme solmimaan parempia sopimuksia ja pitämään huolta oikeuksistaan.

Rina Knape toimii TEKissä lakimiehenä. 

Mitä työsi lakimiehenä pitää sisällään?  

Pääasiassa annan jäsenille oikeudellista neuvontaa työoikeuteen, yrittäjyyteen tai perheoikeudellisiin asioihin liittyen. Paljon otetaan yhteyttä siinä vaiheessa, kun jäsenelle on tarjottu jotain sopimusta, kuten työ- tai osakassopimusta. Myös työsuhteen päättäminen on yleinen yhteydenottotilanne. Yrittäjillä taas perustamisvaihe on usein se, missä tulee paljon kysymyksiä ja halutaan lakimiehen neuvoja. Niiden lisäksi on sitten kaikkea maan ja taivaan väliltä. 

Yhteydenotot tulevat lähinnä puhelimitse tai sähköisen kontaktilomakkeen kautta, mutta tarpeen tullen juttuja hoidetaan myös kasvotusten. Aina toimitaan yksittäistapauksen vaatimalla tavalla. Osa neuvontatapauksista on lyhyitä ja jäsen saa asiansa kuntoon jo ensimmäisen yhteydenoton aikana. Joitain juttuja jatketaan sitten pidempään, jopa vuosia.  

Olen toiminut myös TEKin tietosuojavastaavana, mihin ryhdyin GDPR:n myötä. Siinä tarjoutui mielenkiintoinen mahdollisuus laajentaa osaamistaan uudelle alueelle ja päästä mukaan isoon projektiin. 

Miten työsi näkyy jäsenillemme?  

Parhaiten työni näkyy niille jäsenille, jotka ottavat yhteyttä ja tarvitsevat apua lakiasioissa. Jäsenet saavat neuvonnasta vinkkejä, kuinka turvata ja parantaa omia oikeuksiaan. Lakimiehen neuvoista on hyötyä esimerkiksi paremman sopimuksen neuvottelussa tai riitatilanteen ratkaisemisessa.

Lakineuvontaa voidaan pyytää ennakoivasti, jos halutaan vaikka varmistaa, että ymmärretään sopimuksen ehdot ennen kuin sopimus solmitaan. Toisaalta voi tulla vastaan tilanteita, joissa riita on jo päällä, joka saadaan sitten ratkaistua. Jotkut riitatilanteet ovat sellaisia, että niissä ei pärjäisi ilman lakimiehen apua. Eli voin olla avuksi ennaltaehkäisevästi tai ratkoa jo olemassa olevia ongelmia.  

Vastaan osaltani myös siitä, että henkilötietoja käsitellään meillä tietoturvallisesti, mikä on hyvin olennainen asia TEKin toiminnassa.   

Mikä motivoi sinua?  

Tulee hyvä fiilis, kun jäsenen asia saadaan ratkaistua. Töihin on myös kiva tulla, kun on mukava työporukka.  

Mikä on TEKissä parasta?  

Työnkuvaa on saanut muokata oman kiinnostuksen ja osaamisen mukaan; vaikka työoikeutta tekevät kaikki lakimiehet, jokainen on voinut ottaa itselleen lisärooleja. Olenkin päässyt hyödyntämään vanhoissa työpaikoissa kertynyttä kokemusta sekä oppimaan uutta. 

Lakiosaamisen lisäksi minulla on taustaa ryhmäliikunnan ohjaamisesta sekä kiinnostusta työhyvinvointiin, mikä on otettu ilolla vastaan. Olen pitänyt muun muassa taukojumppia koko porukalle. On ollut kiva saada toteuttaa itseään töissä muutenkin kuin lakimiehenä.