Alueasiamies

Mia Adolfssonin tehtävä on näkyä ja kuulua erityisesti TEKin Länsi-Suomen jäsenille.

Mia Adolfsson toimii TEKin Länsi-Suomen alueasiamiehenä. Hänen toimipisteensä sijaitsevat Turussa ja Vaasassa.

Mitä työsi alueasiamiehenä pitää sisällään?

Tiivistetysti voisi sanoa, että olen eräänlainen jäsenten työelämän personal trainer. Tavoitteenani on auttaa alueemme jäseniä saavuttamaan hyvä ja reilu työelämä. Olen aiemmin toiminut prosessiasiantuntijana ja kehitysinsinöörinä Valmetilla; tässä työssä on paljon samaa, paitsi että nyt keskiössä ovat koneiden sijaan ihmiset sekä heidän työelämävalmiutensa ja oikeutensa.

Alueasiamiehenä edustan TEKiä omalla alueellani sekä vastaan TEKin paikallisesta toiminnasta: jäsenpalvelusta, edunvalvonnasta ja tapahtumista. Aluetoiminnan ideana on olla lähellä alueen jäseniä. Toimin myös lähiesihenkilönä Turun ja Vaasan tykeille eli opiskelijayhdyshenkilöille. Lisäksi teen töitä TFiFin (Tekniska Föreningen i Finlandin) jäsenten eli ruotsinkielisten tekniikan ammattilaisten etujen puolesta. Olen itse ollut TFiF-TEK-jäsen jo opintojeni alusta asti.

Jäsenpalvelussa alueasiamiehet ovat tosi lujia ammattilaisia, koska me tunnemme paikallisen työelämän. Osaamme auttaa uraan ja oman alueen työllisyyteen ja koulutukseen liittyvissä kysymyksissä, sillä olemme usein yhteydessä paikallisiin korkeakouluihin, työnantajiin sekä kaupunkiin. Olemme myös perehtyneet eri alojen työehtoihin ja työehtosopimuksiin. Monesti jäsenet soittelevat ja kyselevät juuri työehtoihin tai uraan liittyviä kysymyksiä, mutta myös työnantajat ottavat yhteyttä TES-tulkintoihin liittyen tai kaivatessaan tukea työpaikan muiden ongelmien ratkaisemiseen. Sama ratkaisu sopii harvoin kaikille ja siksi pidänkin tärkeänä sitä, että löydämme ratkaisun, joka sopii juuri kyseiselle työpaikalle tai henkilölle. Jos on epävarma mistä tahansa alueen työelämään liittyvästä asiasta, minuun voi aina olla yhteydessä.

Edunvalvontaan liittyvät erilaiset luottamustoimet. Olen mukana edustamassa Akavaa esimerkiksi Aluehallinnon työsuojelun työsuojelulautakunnassa, jonka kautta voimme vaikuttaa työsuojelulainsäädäntöön ja hyviin käytäntöihin työpaikoilla. Toimin myös neuvottelujärjestömme YTN:n teknologiateollisuuden sopimusalan asiamiehenä. Lisäksi luottamusmiestoiminta on osa työtäni; järjestän yksityisen sektorin luottamusmiehille koulutuksia ja Insinööriliiton kollegan kanssa tapaamme heitä 3-4 kertaa vuodessa. Luottamusmiesten kautta voimme vaikuttaa työpaikkojen toimintatapoihin. 

Tapahtumia järjestämme vuosittain useita aina urailloista Koko perheen tiedepäiviin. Kaksikielisyys näkyy alueellani ja useita tapahtumia pidetäänkin myös yhteistyössä TFiFin ja DiFFin kanssa.

Miten työsi näkyy jäsenillemme?

Konkreettisimmin varmasti jäsenpalvelun ja tapahtumien kautta. Edellä mainittujen lisäksi alueasiamiehen tehtävänä on myös näkyä alueella ja samalla tiedottaa TEKistä. Itse olen ottanut tavaksi kertoa aina joka tilanteessa, missä olen töissä, että tulisin sitä kautta tunnetuksi. Esimerkiksi oman harrastukseni kautta olen tutustunut yhteen jäseneemme, joka oli haastavassa tilanteessa ja otti yhteyttä minuun. Tätä yhteydenottoa ei välttämättä olisi tapahtunut, ellen olisi itse kertonut työstäni.

Tykkien ja kiltayhdyshenkilöiden ohella alueasiamiehet ovat usein opiskelijajäsenten ensikontakti TEKiin. Olen aktiivisesti mukana alueen opiskelijatoiminnassa, sillä opiskelijat ovat mielestäni koko alan ja TEKin toiminnan tulevaisuus. Olen mielelläni mukana mahdollistamassa toimintaa, joka valmistaa heitä työelämään. Opiskelijoiden työelämävalmiuksia parannetaan esimerkiksi TEKin, TFiFin ja DIFFin yhdessä järjestämillä ura- ja työelämäkursseilla.

Lisäksi Turussa toimivat esimerkiksi Turun DI-kerho, AboaTEK ja TFiF Åboavdelningen, jotka yhdistävät alueen jäseniä. Haluamme näkyä myös alueen jäsentoiminnassa ja annan mielelläni tukea kerhojen hallituksille ja toiminnalle, kun tarve vaatii.

Mikä motivoi sinua? ​

Merkityksellinen työ. Parhaimmillaan voimme parantaa kokonaisen työyhteisön toimintaa niin, että kaikilla on reilu ja mielekäs työpaikka. Mielestäni tätä kautta saavutettu turvallisuus parantaa tuottavuutta ja vähentää tarvetta tiukoille kilpailu- ja salassapitosopimuksille.

Lisäksi lisäämme toiminnallamme diplomi-insinöörien ja muiden tekniikan alan ammattilaisten arvostusta ja näkyvyyttä mediassa ja työpaikoilla. Joku on leikkisästi sanonut, että tekniikan alan ammattilaiset pelastavat maailman – tähän haluan tietysti diplomi-insinöörinä ja tämän ammattikunnan edustajana uskoa.

Mikä on TEKissä parasta?

Yhteisöllisyys ja tietty teekkarihenkisyys. Itse löysin teekkarihengen uudestaan, kun tulin TEKiin töihin. Teekkarius on parhaimmillaan innovatiivisuutta, rohkeutta ja ennakkoluulottomuutta. Olen vahvasti sitä mieltä, että juuri tämä henki on Suomen kilpailukyvyn kulmakivi. Pitää uskaltaa olla erilainen ja ottaa riskejä; TEKissä se on mahdollista! Saan myös jatkuvasti olla mukana kehittämässä toimintaamme ja luomassa uusia keinoja, joiden avulla parannamme jäsentemme mahdollisuuksia tehdä parhaansa työelämässä. Emme me TEKissä ole vanhoja ja pölyttyneitä!