TEKin töissä

Tekkiläiset kertovat työstään TEKissä. Tsekkaa myös #TEKintöissä Instagramista!

Alueasiamies

Turun ja Vaasan seudun alueasiamiehemme Mia Adolfsson vastaa TEKin paikallisesta toiminnasta: jäsenpalvelusta, edunvalvonnasta ja tapahtumista. Hän on alueen työelämän rautainen ammattilainen, jonka puoleen voi kääntyä kaikissa paikallista työelämää koskevissa asioissa. Mian työhön kuuluu myös YTN:n ja Teknologiateollisuuden asiamiehen tehtävät sekä luottamusmiestoiminta. Tapahtumissa näkyy usein alueen kaksikielisyys ja niitä järjestetäänkin myös yhteistyössä TFiFin kanssa. Mian mielestä parasta TEKissä on teekkarihenkisyys; innovatiivisuus, rohkeus ja ennakkoluulottomuus. Lue lisää Mian töistä täältä.

Jäsensihteeri

Jäsensihteeri Ira Enckell on jäsenyyteen ja jäsenmaksuihin liittyvien asioiden ammattilainen. Häneltä löytyy vastaus niin jäsenmaksualennuksiin, jäseneksi liittymiseen kuin yrittäjäksi ryhtyvän työttömyysturvaankin liittyviin kysymyksiin. Tietyt elämänmuutokset, kuten ulkomaille muuttaminen, saattavat vaikuttaa myös TEKin tai työttömyyskassan jäsenyyteen – nämä asiat voi aina tarkistaa jäsenrekisteristä! Työssään Ira nauttii itsenäisestä tekemisen kulttuurista sekä ihmisten kanssa kontaktissa olemisesta. Lue lisää Iran töistä täältä.

Lakimies

TEKin lakimies Rina Knape auttaa jäseniämme työoikeuteen, yrittäjyyteen ja perheoikeuteen liittyvissä asioissa. Lakineuvonta voi olla esimerkiksi ennaltaehkäisevää sopimusten tarkistusta tai reagointia riitatilanteisiin ja niiden selvittämistä. Lisäksi Rina ryhtyi GDPR:n myötä TEKin tietosuojavastaavaksi, mikä oli kiinnostava tilaisuus laajentaa osaamista uudelle alueelle. TEKissä lakimiehenä ollessaan Rina onkin pitänyt siitä, että on voinut hyödyntää aiempaa kokemustaan sekä päässyt oppimaan uutta. Lue lisää Rinan töistä täältä

Neuvottelujohtaja

Neuvottelujohtaja Teemu Hankamäki vaikuttaa jäsentemme hyvän ja reilun työelämän puolesta muun muassa neuvottelemalla työehtosopimuksia, kehittämällä työelämän lainsäädäntöä sekä antamalla henkilökohtaista jäsenpalvelua. Lisäksi Teemu toimii tällä kaudella YTN:n puheenjohtajana. Hän vaikuttaakin työssään noin 170 000 asiantuntijan työelämään. TEKissä Teemu arvostaa sitä, että työntekijöiden asiantuntijuuteen luotetaan; itsenäisyys ja itseohjautuvuus näkyvät myös työnteossa. Lue lisää Teemun töistä täältä.

Opiskelijayhdyshenkilö

TYK eli opiskelijayhdyshenkilö Vesa Taskinen luotsaa TEKin näkyvyyttä Tampereen opiskelijaelämässä. TEK on mukana useissa eri tapahtumissa sitseistä messuihin ja vuosijuhlista koulutuksiin. Myös Tampereelle avattu TEK Lounge on tuonut oman lisänsä TYKin työhön; opiskelijoiden hengaillessa Loungessa myös työttömyyskassaan ja työsopimuksiin liittyvät kysymykset tulee selvitettyä sujuvasti. Vesa nauttiikin työssä juuri ihmiskohtaamisista ja mahdollisuudesta tutustuttaa opiskelijoita työelämän kiemuroihin. Lue lisää Vesan töistä täältä.

Palkkatutkija

Palkkatutkija Tuunia Keräsellä ei ole mikään kaikkein tyypillisin tutkijan työ, sillä siihen kuuluu tutkimuksen lisäksi jäsenpalvelua. Tuunia toteuttaa vuosittain TEKin työmarkkinatutkimuksen, jonka avulla selvitetään miten tekkiläisillä menee työmarkkinoilla. Hän on myös mukana YTN:n tutkimustoiminnassa. Jäsenpalvelu tarkoittaa palkkaneuvontaa; Tuuniaan voi ottaa yhteyttä esimerkiksi sopivaa palkkatoivetta miettiessä tai ulkomaan palkkoja pohtiessa. Tuunian mielestä on hienoa, että TEKissä tehdään omaa tutkimusta työelämän asioista. Lue lisää Tuunian töistä täältä.

Työkirjan päätoimittaja

Eetu Viitasalo on vuoden 2019 Työkirjan päätoimittaja. Hänen tehtävänään on saattaa Työkirjan valmistusprosessi alusta loppuun; teeman, sisältöjen ja ilmeen valinnasta toteutukseen ja lopulta painoon ja levitykseen. Tänä vuonna teemana on kansainvälisyys ja kirjassa on myös paljon englanninkielisiä sisältöjä, jotka auttavat työskentelemään ja hakemaan töitä kansainvälistyvässä työelämässä. Eetua motivoi luova työskentely, konkreettiset tulokset sekä se, että voi työllään auttaa opiskelijoita. Hänen mielestään TEKissä parasta onkin auttamishenki! Lue lisää Eetun töistä täältä.

Uravalmentaja

Satu Myller on yksi TEKin uravalmentajista. Hän toimii henkilökohtaisessa valmennuksessa eräänlaisena kanssa-ajattelijana, joka auttaa jäseniä löytämään vastauksia urakysymyksiinsä. Satu pitää myös erilaisia koulutuksia ja workshopeja työnhakuun ja uraan liittyen. Lisäksi työnkuvaan kuuluvat digitaalisten verkkomateriaalien ja -kurssien sekä uraharjoitusten kehittäminen. TEKissä parasta on Sadun mielestä ihanat työkaverit sekä mahdollisuus tehdä työtä omalla persoonalla. Lue lisää Sadun töistä täältä.

Viestinnän asiantuntija

Viestinnän asiantuntija Aku Karjalainen suunnittelee ja toteuttaa erilaisten kokonaisuuksien viestintää ja markkinointia, tuottaa sisältöjä eri kanaviin, vetää TEKin sometiimiä ja sparraa kollegoita viestimään tehokkaammin. Akun mielestä TEKissä on parasta työn monipuolisuus ja vapaus toteuttaa omiakin ideoita. Aku onkin yksi tänä syksynä alkavan #Isähaaste-kampanjan ideoijista. TEK on näkyvästi mukana kampanjassa kehittämässä työelämää isäystävällisemmäksi. Lue lisää Akun töistä täältä

Tsekkaa myös #TEKintöissä TEKin Instagramista