TEKin töissä

Tekkiläiset kertovat työstään TEKissä. Tsekkaa myös #TEKintöissä Instagramista ja Twitteristä!

Alueasiamies

Turun ja Vaasan seudun alueasiamiehemme Mia Adolfsson vastaa TEKin paikallisesta toiminnasta: jäsenpalvelusta, edunvalvonnasta ja tapahtumista. Hän on alueen työelämän rautainen ammattilainen, jonka puoleen voi kääntyä kaikissa paikallista työelämää koskevissa asioissa. Mian työhön kuuluu myös YTN:n ja Teknologiateollisuuden asiamiehen tehtävät sekä luottamusmiestoiminta. Tapahtumissa näkyy usein alueen kaksikielisyys ja niitä järjestetäänkin myös yhteistyössä TFiFin kanssa. Mian mielestä parasta TEKissä on teekkarihenkisyys; innovatiivisuus, rohkeus ja ennakkoluulottomuus. Lue lisää Mian töistä täältä.

Data engineer

Christian Westerlundin työnkuva on kaksijakoinen; pääasiassa hän työskentelee tutkimustiimissä datan parissa, mutta työtehtäviin kuuluvat myös IT:n kehitysprojektit ja häiriötilanteiden ratkominen. Erilaisten tietolähteiden integrointi ja tietovarastojen kehittäminen ovat arkea Christianille. Työssään häntä motivoivat sopivat haasteet ja hyvät puitteet; ohjelmistokehitystä tehdään TEKissä alan vakiintuneiden käytäntöjen mukaan. Lue lisää Christianin töistä täältä.

Hallintosihteeri

Hallintosihteeri Tuula Ruotsalainen mahdollistaa TEKin päätöksentekoa varmistamalla, että luottamuselinten ja johdon kokousjärjestelyt ovat kunnossa. Kymmeniä kokouksia vuosittain järjestävä Tuula näkyy erityisesti TEKin luottamushenkilöiden suuntaan ja tekee paljon yhteistyötä johtoryhmän ja toiminnanjohtajan kanssa. Työssään häntä motivoi tehtävien itsenäisyys ja näköalapaikka TEKin toimintaan. Lue lisää Tuulan töistä täältä.

IT-asiantuntija

IT-asiantuntija Arto Leskinen sukeltaa työssään IT-järjestelmien konepellin alle; hän pitää huolta, että TEKin palvelimet, käyttöjärjestelmät ja web-järjestelmät ovat ajan tasalla ja toiminnassa. Vikatilanteissa Arton tehtävä on selvittää, missä vika on ja miten se korjataan. Esimerkiksi TEKin jäsenportaalin ja verkkosivujen toimiminen kuuluu Arton vastuualueisiin. Työ ei käy tylsäksi alan nopean kehityksen myötä – mielenkiintoista pureskeltavaa riittää. Lue lisää Arton töistä täältä.

Jäsensihteeri

Jäsensihteeri Ira Enckell on jäsenyyteen ja jäsenmaksuihin liittyvien asioiden ammattilainen. Häneltä löytyy vastaus niin jäsenmaksualennuksiin, jäseneksi liittymiseen kuin yrittäjäksi ryhtyvän työttömyysturvaankin liittyviin kysymyksiin. Tietyt elämänmuutokset, kuten ulkomaille muuttaminen, saattavat vaikuttaa myös TEKin tai työttömyyskassan jäsenyyteen – nämä asiat voi aina tarkistaa jäsenrekisteristä! Työssään Ira nauttii itsenäisestä tekemisen kulttuurista sekä ihmisten kanssa kontaktissa olemisesta. Lue lisää Iran töistä täältä.

Lakimies

TEKin lakimies Rina Knape auttaa jäseniämme työoikeuteen, yrittäjyyteen ja perheoikeuteen liittyvissä asioissa. Lakineuvonta voi olla esimerkiksi ennaltaehkäisevää sopimusten tarkistusta tai reagointia riitatilanteisiin ja niiden selvittämistä. Lisäksi Rina ryhtyi GDPR:n myötä TEKin tietosuojavastaavaksi, mikä oli kiinnostava tilaisuus laajentaa osaamista uudelle alueelle. TEKissä lakimiehenä ollessaan Rina onkin pitänyt siitä, että on voinut hyödyntää aiempaa kokemustaan sekä päässyt oppimaan uutta. Lue lisää Rinan töistä täältä

Neuvottelujohtaja

Neuvottelujohtaja Teemu Hankamäki vaikuttaa jäsentemme hyvän ja reilun työelämän puolesta muun muassa neuvottelemalla työehtosopimuksia, kehittämällä työelämän lainsäädäntöä sekä antamalla henkilökohtaista jäsenpalvelua. Lisäksi Teemu toimii tällä kaudella YTN:n puheenjohtajana. Hän vaikuttaakin työssään noin 170 000 asiantuntijan työelämään. TEKissä Teemu arvostaa sitä, että työntekijöiden asiantuntijuuteen luotetaan; itsenäisyys ja itseohjautuvuus näkyvät myös työnteossa. Lue lisää Teemun töistä täältä.

Opiskelijatoiminnan asiantuntija 

Opiskelijatoiminnan asiantuntijamme Matti ”Vähis” Vähä-Heikkilä tarjoaa opiskelijoille tukea ja neuvoja oman vaikuttavuuden parantamiseen. Erilaiset koulutukset, projektit sekä edunvalvonta niin TEKin sisällä kuin Akavaankin päin kuuluvat Vähiksen arkeen, kuten myös opiskelijoiden asioista viestiminen. Vähistä motivoi työn suoraviivaisuus ja yhteisön ennakkoluulottomuus; oman kädenjäljen pääsee näkemään toisinaan melko nopeastikin, kun lähdetään toteuttamaan uusia ideoita. Lue lisää Vähiksen töistä täältä.

Opiskelijayhdyshenkilö

TYK eli opiskelijayhdyshenkilö Vesa Taskinen luotsaa TEKin näkyvyyttä Tampereen opiskelijaelämässä. TEK on mukana useissa eri tapahtumissa sitseistä messuihin ja vuosijuhlista koulutuksiin. Myös Tampereelle avattu TEK Lounge on tuonut oman lisänsä TYKin työhön; opiskelijoiden hengaillessa Loungessa myös työttömyyskassaan ja työsopimuksiin liittyvät kysymykset tulee selvitettyä sujuvasti. Vesa nauttiikin työssä juuri ihmiskohtaamisista ja mahdollisuudesta tutustuttaa opiskelijoita työelämän kiemuroihin. Lue lisää Vesan töistä täältä.

Palkkatutkija

Palkkatutkija Tuunia Keräsellä ei ole mikään kaikkein tyypillisin tutkijan työ, sillä siihen kuuluu tutkimuksen lisäksi jäsenpalvelua. Tuunia toteuttaa vuosittain TEKin työmarkkinatutkimuksen, jonka avulla selvitetään miten tekkiläisillä menee työmarkkinoilla. Hän on myös mukana YTN:n tutkimustoiminnassa. Jäsenpalvelu tarkoittaa palkkaneuvontaa; Tuuniaan voi ottaa yhteyttä esimerkiksi sopivaa palkkatoivetta miettiessä tai ulkomaan palkkoja pohtiessa. Tuunian mielestä on hienoa, että TEKissä tehdään omaa tutkimusta työelämän asioista. Lue lisää Tuunian töistä täältä.

Tasa-arvovastaava

Tasa-arvovastaavana toimivan Sirkku Pohjan työhön kuuluu niin vaikuttamis-, neuvottelu- kuin neuvontatehtäviä sekä koulutussuunnittelua. Tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden sanomaa hän edistää asiantuntijana TEKin, Akavan ja YTN:n ryhmissä, joista aloitteita viedään työehtosopimusneuvotteluihin sekä lainsäädäntöön. Sirkkua motivoi mahdollisuus tehdä parempaa työelämää, jossa erilaisuutta pidetään voimavarana. Lue lisää Sirkun töistä täältä.

TEK X

TEKin kirjanpidossa on viimeisen neljän kuukauden ajan esiintynyt erikoinen kuluerä; palkkaa maksetaan useammalle henkilölle, kuin meillä on töissä. Kuka tämä mysteerityöntekijä on, josta kenelläkään ei tunnu olevan tarkempaa tietoa? Mitä hän tekee meidän jäsentemme hyväksi? Suuntasimme Otaniemeen selvittämään asiaa. Lue lisää täältä.

Työkirjan päätoimittaja

Eetu Viitasalo on vuoden 2019 Työkirjan päätoimittaja. Hänen tehtävänään on saattaa Työkirjan valmistusprosessi alusta loppuun; teeman, sisältöjen ja ilmeen valinnasta toteutukseen ja lopulta painoon ja levitykseen. Tänä vuonna teemana on kansainvälisyys ja kirjassa on myös paljon englanninkielisiä sisältöjä, jotka auttavat työskentelemään ja hakemaan töitä kansainvälistyvässä työelämässä. Eetua motivoi luova työskentely, konkreettiset tulokset sekä se, että voi työllään auttaa opiskelijoita. Hänen mielestään TEKissä parasta onkin auttamishenki! Lue lisää Eetun töistä täältä.

Uravalmentaja

Satu Myller on yksi TEKin uravalmentajista. Hän toimii henkilökohtaisessa valmennuksessa eräänlaisena kanssa-ajattelijana, joka auttaa jäseniä löytämään vastauksia urakysymyksiinsä. Satu pitää myös erilaisia koulutuksia ja workshopeja työnhakuun ja uraan liittyen. Lisäksi työnkuvaan kuuluvat digitaalisten verkkomateriaalien ja -kurssien sekä uraharjoitusten kehittäminen. TEKissä parasta on Sadun mielestä ihanat työkaverit sekä mahdollisuus tehdä työtä omalla persoonalla. Lue lisää Sadun töistä täältä.

Yrittäjyysvastaava

Martti Kivioja vastaa TEKin yrittäjyysasioista. Käytännössä työ pitää sisällään palveluiden ja tapahtumien kehittämistä sekä edunvalvontaa ja vaikuttamista. Yrittäjyystoiminnassa yhteistyö on kultaa ja Martti onkin tekemisissä Ekonomien, muiden ammattiliittojen, AKYn muiden toimijoiden tai yrittäjyysvaliokunnan kanssa päivittäin. Palveluita kehitetään jäsenistön toiveiden mukaisesti kokeilukulttuurin hengessä – jos jokin toimii, sitä jatketaan, jos ei, keksitään jotain muuta. Martti arvostaa TEKissä yhdessä tekemistä ja kollegoiden monipuolista osaamista, jonka ansiosta saadaan aikaan paras mahdollinen lopputulos. Lue lisää Martin töistä täältä.

Tsekkaa myös #TEKintöissä TEKin Instagramista