Kunnialautakunta

TEKin kunnialautakunta ottaa kantaa tekniikan etiikan ajankohtaisiin kysymyksiin ja edistää Tekniikan akateemisten ammattietiikkaa.

Kunnialautakunta tukee jäseniä heidän kohdatessaan ammattieettisiä ongelmia työssään.

puheenjohtaja: Arkkitehti Jouni J. Särkijärvi, varalla DI Merja Strengell

DI Matti Carpén
TkT Hannu-Matti Järvinen
Lotta Forssell
DI Virpi Paavola
FT Ari Pääkkönen
DI Pekka Pellinen

sihteeri: DI Martti Kivioja