Kunniajäsenet

TEKin valtuusto voi hallituksen esityksestä kutsua kunniajäseneksi henkilön, joka on tekniikan tai teollisuuden alalla tai muutoin erityisen ansioitunut. Kunniajäsenellä on oikeus osallistua yhdistyksen toimintaan ja äänestyksiin.

Kunniajäseniä on kutsuttu vuodesta 1916 lähtien ja heitä on vuosien saatossa ollut yli 70.

Tällä hetkellä kunniajäseniä ovat:

TkT h.c. Jaakko Ihamuotila
DI Matti Kaario
Ph.D. Yrjö Neuvo
DI Kari Rahkamo
TkL Pekka Rytilä
TkL Antti Saarialho
TkT Paavo Uronen

TEKin valtuusto päätti kutsua 120-juhlavuotena uudeksi kunniajäseneksi TkT h.c. Jaakko Ihamuotilan. 

Asiasanat: