Yritys- ja paikallisyhdistykset

Yritysyhdistys valvoo jäsentensä etuja työpaikalla. Yritysyhdistyksiä on yli sata.

Paikallisesta edunvalvonnasta vastaavat Ylempiä toimihenkilöitä edustavat YTN:n yritysyhdistykset (YRY). Yritysyhdistykset voivat olla yksikkö-, yritys- tai konsernitasoisia. Yritysyhdistyksiä on yli 100. Yritysyhdistykseen voivat liittyä kaikki yrityksessä työsuhteessa olevat akavalaiseen liittoon järjestäytyneet ylemmät toimihenkilöt: esimiehet, asiantuntijat ja eritystehtävissä työskentelevät.

Yritysyhdistys valvoo jäsentensä etuja työpaikalla. Yritysyhdistys ja luottamusmies neuvottelevat ja keskustelevat yhdessä yritysjohdon kanssa. Yritysyhdistys tukee luottamusmiestä, tekee palkkatutkimuksia, järjestää luottamusmiesvaalin ja on mukana paikallisia sopimuksia tehtäessä. Lisäksi yritysyhdistys tiedottaa ja kouluttaa jäsenistöään sekä järjestää myös virkistystoimintaa.

Liity yritysyhdistykseen, jos sellainen on omassa yrityksessäsi.