Julkisen sektorin paikallisyhdistykset

Löydä oma paikallisyhdistyksesi tai perusta uusi. TEK jakaa paikallisyhdistyksille toiminta- ja projektiavustusta.

Valtio

Maanmittaushallinnon Diplomi-insinöörit MHDI ry
Valtionhallinnon erityistoimialojen ja tuomioistuinten diplomi-insinöörit VETDI ry
Työ- ja elinkeinoministeriön Diplomi-insinöörit TEMDI ry
Patenttihallinnon diplomi-insinöörit ry
Puolustusvoimien Diplomi-insinöörit PVDI ry
Säteilyturvakeskuksen Insinöörikunta ry
Työsuojeluhallinnon diplomi-insinöörit ry
Tekes TEK ry
Tiehallinnon Akateemiset ry
VTDI - Valtion tutkimusalojen diplomi-insinöörit ry
Ympäristöministeriön Tekniikan Akateemiset YTEK ry

 

Kunta

Sairaalafyysikot ry
Kuntatekniikan Akateemiset ry Kunta-TEK

 

Avustukset

TEK jakaa paikallisyhdistyksille toiminta- ja projektiavustusta. Vuosittaisen toiminta-avustuksen pääasiallisena kriteerinä on yhdistyksen jäsenmäärä. Sen vuoksi haettaessa toiminta-avustusta tulee hakemukseen liittää edellisen vuoden tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen sekä kuluvan vuoden toimintasuunnitelman ja talousarvion lisäksi yhdistyksen jäsenrekisteri kuluvan vuoden tammikuun ensimmäisen päivän tilanteen mukaan. 

Projekteihin ja muihin yhdistyksen toiminnan kannalta tarpeellisiin tarkoituksiin voi hakea projektiavustusta, kun tilaisuus on ajankohtainen. Hakemuksessa on annettava riittävä selvitys projektin, tapahtuman, seminaarin tms. tilaisuuden to-teuttamisesta, kokonaiskuluista ja anotun tuen käyttämisestä.

Projektin tulee olla yhdistyksen ja TEKin toiminnan ja tehtävän mukainen. Projektituki myönnetään ainoastaan sellaisiin tilaisuuksiin, jotka ovat koko jäsenistölle avoimia sekä tilaisuuksiin, jotka edistävät jäsenpitoa ja jäsenhankinta.

Hakemuksen toiminta-avustukseksi liitteineen sekä yksittäiset projektiavustusha-kemukset liitteineen tulee lähettää osoitteella:

Tekniikan akateemiset ry 
Toiminta-avustukset
Ratavartijankatu 2
00520 HELSINKI

Toiminta- ja projektiavustusten myöntämisestä päättää TEKin Työelämä -toiminto.

Lisätietoja: Joel Salminen, järjestöjohtaja
joel.salminen(ät)tek.fi, (09) 2291 2217