Akavan aluetoiminta

Akavan alueverkostot vastaavat yhteiskunnallisesta vaikuttamisesta eri puolilla Suomea.

Akavan aluevaikuttaminen

Alueverkostot keskittyvät  pääasiassa:

  • koulutus-, työvoima- ja työllisyyskysymyksiin
  • tutkimus- ja innovaatiotoimintaan sekä
  • työelämän kehittämiseen.

Alueverkostojen edustajat toimivat Akavan edustajina:

  • maakuntaliittojen yhteistyöryhmissä
  • ELY-keskusten yhteistyöelimissä
  • työllisyyden edistämistoimikunnissa
  • työsuojelulautakunnissa
  • Työterveyslaitoksen alueellisissa neuvottelukunnissa
  • sekä lukuisissa muissa alueellisissa yhteistyö- ja päätöksentekoelimissä.

Akavalaisten alueverkostot maakunnissa

Akavan 15 alueverkostoa vastaavat yhteiskunnallisesta vaikuttamisesta ja akavalaisesta edunvalvonnasta eri puolilla maata. Ne tuovat näkyvyyttä Akavalle ja antavat kasvot Akavan toiminnalle. Verkostojen toimialueet noudattelevat elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten (ELY, entisten TE-keskusten) alueita.

Akavan alueverkostojen jäsenet

Toimintaa johtaa aluejohtoryhmä, jonka jäsenillä on omat vastuualueensa. Näitä ovat elinkeino- ja työllisyysasiat, koulutuspolitiikka, sosiaali- ja terveyspalvelut sekä työelämän laatu. Johtoryhmän toimikausi kestää neljä vuotta ja 4–9 jäsentä valitaan liittojen kautta. Lisäksi alueilla toimii neuvottelukuntatyyppinen liittojen verkosto, johon jokainen jäsenliitto voi nimetä edustajansa.

Akavan ulkopuoliset edustukset eri toimielimissä saa parhaiten selville ottamalla yhteyttä TEKin alueasiamieheen.

Akava Åland

Ahvenanmaalla toimii Akava Åland r.f., joka on itsenäinen yhdistys. Yhteiskunnallisten vaikuttamistehtävien ohella se hoitaa Akavan aluetoimikunnista poiketen myös työmarkkinatoimintaan liittyviä edunvalvontatehtäviä ja neuvottelee mm. kunnallisista työ- ja virkaehtosopimuksista Ahvenanmaalle.

 

Asiasanat: