Webinaari: Moderni rekrytointi – työnhakijan näkökulmasta

Tässä webinaarissa käsittelemme rekrytoinnin keskeisimpiä muutoksia ja niiden merkitystä työnhakijan kannalta. Puhumme rekrytoinnin digitalisoitumisesta, aktiivisten ja kohdennettujen menetelmien yleistymisestä sekä rekrytoinnin sosiaalisesta ulottuvuudesta, eli verkostoista.
webinaari
09.12.2020 -
17:00 to 18:30

Aloitamme erilaisten digitaalisten alustojen (mm. LinkedIn ja Facebook-ryhmät) läpikäynnillä sekä puhumalla näiden alustojen hyödyntämistä työnhaussa. 

Seuraavana käymme läpi työnantajien aktiivisten rekrytointitapojen (suorahaku ja kohdennettu markkinointi) tärkeimpiä käytäntöjä, ja niiden merkitystä työnhakijalle, joka haluaa tulla löydetyksi.

Rekrytointi on yhä sosiaalisempaa: verkostojen ja erilaisten vinkkien merkitys korostuu tämän päivän rekrytoinnissa, kun sopivista tekijöistä on monessa paikkaa pulaa. Avainkysymys työnhakijan kannalta onkin, miten omat verkostot saa parhaiten valjastettua omaa työllistymistä ja urakehitystä tukemaan.

Moni työnantaja käyttää ulkopuolisia rekrytointikonsultteja rekrytoinnin läpiviennissä. Miten rekrytointikonsulttien kanssa kannattaa toimia ja miten tämä eroaa varsinaisen työnantajan kanssa käytävistä keskusteluista?

Lopuksi puhumme webinaarissa siitä, että yhä useampi organisaatio tekee mahdollisen tulevan työntekijän kanssa ensin toimeksiantosopimuksen työsopimuksen sijaan. Vuokratyö ja kevytyrittäjyys ovatkin yhä useamman tie vakituiseen työsuhteeseen. Monelle tämä järjestely jää kuitenkin myös pysyväksi.

Kenelle?

Urailta sopii kaikille aktiivisesti tai vähemmän aktiivisesti töitä hakeville. Ja vaikka työnhaku ei olisi sinulle juuri nyt ajankohtaista, niin modernin rekrytoinnin nykyisten käytäntöjen ymmärtäminen on osa työelämän ja työmarkkinoiden tuntemusta, josta on kaikille hyötyä.


Kouluttajana toimii Juho Toivola (www.juhotoivola.fi) on rekrytointikouluttaja ja työ- ja organisaatiopsykologian erikoispsykologi. Hänet palkittiin vuonna 2019 Vuoden Rekrytointialan Kehittäjänä. Juho on työskennellyt suorahakukonsulttina, henkilöarviointipsykologina ja pörssiyhtiöiden rekrytoinnin vetäjänä.

Hän on rekrytoinut tuhansia ihmisiä eri organisaatioihin ja tehnyt urallaan yli 2000 psykologista soveltuvuusarviointia. Tällä hetkellä Juho toimii itsenäisenä ammatinharjoittajana kouluttaen ja konsultoiden työmarkkinoihin ja henkilövalintoihin liittyen.