Webinaari: Älykäs intuitio ja asiantuntijuus

Intuitio ei ole pelkästään sattumanvarainen oivallus, vaan intuition avulla voi myös hakea tietoa. Intuition luotettavuutta on mahdollista arvioida ja intuitiotaitoja voi jokainen kehittää. Tule mukaan webinaariin, jossa älykkään intuition teemaa tarkastellaan alustuksen, keskustelujen ja pienten harjoitusten kautta.
webinaari
23.11.2020 -
17:00 to 19:00

Ympärillämme olevat nopeat muutokset ja vaikeat ongelmat haastavat. Tarvitsemme enemmän ihmisiä, jotka erikoistuvat mahdottomaan. Intuition näkökulmasta mahdottomia ongelmia ei ole, on vain kyvyttömyyttä nähdä ratkaisuja. Intuitio on siis kiihdytyskaista ja oikopolkujen avaaja, jota voimme hyödyntää päättelyn ja asiantuntemuksen apuna.

Hyödyntämällä ihmismielen piilossa olevaa potentiaalia voidaan yltää täysin uudenlaiseen tietämiseen ja tietoon. Tämä auttaa uusien ideoiden keksimisessä, tulevan ennakoinnissa, monimutkaisessa päätöksenteossa ja ongelmanratkaisussa.  

Intuitioon liittyy useita virheuskomuksia ja sen kaikkia puolia ei yleisesti tunneta. Meillä on käytössämme useita erilaisia intuitioita, jotka pohjautuvat erilaisiin tietopohjiin. Ne ovat eri tavoin luotettavia. Tämän vuoksi meidän tulee kehittää intuition erottelukykyä. Välillä intuitio on järjettömältä vaikuttava ajatus, joka on uskallettu ajatella loppuun saakka.

Intuitio ei ole pelkästään sattumanvarainen oivallus, vaan intuition avulla voi myös hakea tietoa. Intuition luotettavuutta on mahdollista arvioida ja intuitiotaitoja voi jokainen kehittää. Näin saamme käyttöömme älykkään intuition, joka on visionäärisyyden ja uuden luomisen ytimessä.

Webinaarin jälkeen

  • sinulla on kokonaiskuva intuition hyödyntämisen mahdollisuuksista ja menetelmistä
  • tiedät tutkimuspohjaiset perustiedot intuition toiminnasta ja työkaluista
  • saat työkaluja, joilla voit tutustua omaan intuitioosi

Taiteen tohtori Asta Raami on intuitiotutkija, kouluttaja ja tietokirjailija. Hän väitteli intuition käytöstä ja kehittämisestä Aalto-yliopiston Medialaboratoriossa, jossa hän toimi 15 vuotta opetus- ja tutkimustehtävissä. Asta on kirjoittanut ja ollut osakirjoittajana useissa teoksissa, jotka käsittelevät intuition potentiaalin hyödyntämistä opetuksessa, koulutuksessa ja johtajuudessa.

Astan uusin tietokirja, ”INTUITIO3 – YHTEYS MAHDOTTOMAN RATKAISUUN”, käsittelee keksijöiden ajattelua ja mahdottomien ongelmien ratkaisua. Asta on ollut kirjoittajana myös peruskoulujen uutta opetussuunnitelmaa käsittelevässä julkaisuissa Ajattelun taidot ja oppiminen (PS-kustannus 2016) sekä Sitran koulutuksen tulevaisuutta käsittelevässä julkaisussa Sustainablity, Human Wellbeing and the Future of Education artikkelillaan Towards Solving the Impossible Problems (Pallgrave MacMillan 2018). Astan väitöskirja on vapaasti luettavissa verkossa (Intuition Unleashed). Asta luennoi lukuisissa yrityksissä ja yhteisöissä, sekä kouluttaa opettajia ja rehtoreita intuition teemoihin liittyen yhteistyössä Helsingin Yliopiston ja Opetushallituksen kanssa.